Speelstraat

Wat?

Een speelstraat in uw straat ?

Cartoon speelstraat

Kinderen en jongeren moeten ruimte krijgen om op een veilige manier buiten te spelen.

Het is niet meer vanzelfsprekend om dat in je eigen straat te doen.


Omdat stad Diest dit veilig buiten spelen graag wil stimuleren, kan je als buurt of straat een aanvraag doen tot 'Speelstraat'.


Deadline aanvraag: 1 mei 


Een speelstraat is een (stukje) openbare weg dat tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt.

In die straat wordt het doorgaand verkeer geband. De bewoners van de straat mogen er 'stapvoets' doorheen rijden.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

Niet elke straat in Diest komt in aanmerking als speelstraat. Deze moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen :

 • de maximumsnelheid bedraagt er 50 km/u

 • het woonkarakter moet overheersend zijn

 • er mag géén regelmatige doorgang zijn van openbaar vervoer

 • 70% van de gezinnen moet akkoord gaan

 • straten met publieke parkings en/of handelszaken komen niet in aanmerking

 • de lengte van speelstraten wordt beperkt, d.w.z. lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden

 • Minstens 2 bewoners ('peters' en/of 'meters') uit de straat moeten zich verantwoordelijk stellen voor deze speelstraat en zorgen dat de nadarafsluiting verplaatst wordt op de tijdstippen dat hun straat terug verkeer moet doorlaten.

 • De uren van de speelstraten zijn vastgelegd, namelijk van 13 tot 21 uur. De uren kunnen dus niet zelf gekozen worden.

Terug naar boven

Procedure?

 1. Kijk na of jouw straat in aanmerking komt volgens de regels hierboven.

 2. Zoek peters en/of meters die willen meedoen.

 3. Stuur je schriftelijke aanvraag naar de jeugddienst voor 1 mei

 4. Doe een rondvraag bij je straatgenoten en bezorg deze petitie voor 1 juni  aan de jeugddienst.

 5. Je krijgt definitief antwoord: bij goed nieuws kunnen de bewoners, kinderen en jongeren zich verheugen op een toffe zomervakantie in eigen straat !

Terug naar boven

Regelgeving

Gevolgen voor de bewoners van speelstraten (en eventueel omliggende straten) :

 • de hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen

 • spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers

 • parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren

 • mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben; fietsers en de orde-en hulpdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt

 • bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten stapvoets rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende voetgangers nooit in gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen

Terug naar boven

Contact