Machtiging praalwagens

Voorschriften voor de gemeentelijke machtiging van praalwagens

 

Wettelijke omkadering carnavalstoet

 

Het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties, waaronder carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.

 

Dit kan onder bepaalde voorwaarden

 • Je komt bij uitzondering op de openbare weg, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten stoet of proefritten
 • Je respecteert de maximale snelheid van 25 km/u
 • Je voldoet aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor praalwagens

Elke groep die een praalwagen heeft, moet een machtiging hebben van de gemeente waar de wagen vertrekt en van de gemeente waar de stoet plaatsvindt. De gemeente van aankomst dient een machtiging te verlenen alvorens de gemeente van vertrek de hare geeft.

 

Voorwaarden

 

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27.01.2008 betreffende praalwagens en van de Omzendbrief van 22.01.2009 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering geldt ook voor praalwagens. (Volgens de wet van 21.11.1989)

 

Bijkomende voorwaarden opgelegd door het stadsbestuur van Diest

 • Enkel tijdens het traject van de stoet en tijdens de proefritten zijn er, buiten de bestuurder, andere personen toegelaten op de praalwagen.
 • Je kiest het meest veilige traject.
 • Je volgt de regelgeving betreffende geluidsoverlast en milieu .
 • De organisator legt de toegelaten afmetingen vast van je praalwagen.
 • Het stadsbestuur verbiedt het gebruik van een confettikanon.

Wat meebrengen/versturen?


Volgende documenten moet je ten laatste 1 maand voor de stoet indienen.

 • Aanvraagformulier
 • Bijlage 1 met een overzicht van stoeten en proefritten (indien je stalplaats op het grondgebied Diest is)
 • Foto van de praal(aanhang)wagen
 • Kopie van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van de praalwagen of van de trekker van de praalaanhangwagen.


De machtiging is geldig voor het lopende carnavalseizoen (per kalenderjaar) en moet steeds bij de praalwagen aanwezig zijn.

 

Aanvraagformulier machtiging praalwagen

Meer info


Voor meer info kan u terecht bij de dienst ondernemen.

 

Contact