Kampioenenviering 2018

Wat?

KAMPIOENENVIERING 2018

De kampioenenhuldiging van vorig jaar kende een zeer grote toeloop. Niet minder dan 500 genodigden waren aanwezig op deze viering.

Elk jaar organiseert de stad in samenwerking met de sportdienst en de stedelijke sportraad een dergelijk sportief evenement. Het sportieve evenement zal plaatsvinden in de evenementenhal CC Den Amer van de stad Diest op dinsdag 27 februari 2018.

Gelieve zo spoedig mogelijk en voor 15/12/17 al uw kampioenen schriftelijk (op naam) te laten geworden aan Chris Drijvers, stedelijke sportdienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest. Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar op de sportdienst of HIER online

Gelieve duidelijk te vermelden welke kampioenen het betreft (internationaal, nationaal, provinciaal of gewestelijk) en in welke afdeling, discipline en sporttak een titel werd behaald. Documentatie of publicaties van de behaalde titels zijn dit jaar verplicht!


Sportprestatie 2017

Voor de 14de  maal zal de stad Diest in samenwerking met de sportraad en de stedelijke sportdienst een trofee uitreiken voor de "Sportprestatie van het jaar 2017". De trofee wordt uitgereikt om een uitmuntend behaalde sportprestatie.

Ook dit jaar worden sportclubs uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Indien u iemand kent die een bijzondere sportprestatie voor uw vereniging behaalde en die u met een speciale en uitzonderlijke attentie in de bloemetjes wil zetten, dan kan u een dossier bij de Sportdienst indienen. Gelieve de voordracht van deze persoon ook duidelijk te motiveren! Verplicht binnen te brengen: video- en fotomateriaal.

 

Sportverdienste 2017

Ook dit jaar worden sportclubs uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Indien u iemand kent die iets bijzonders betekent voor uw vereniging en die u met een speciale en uitzonderlijke attentie in de bloemetjes wil zetten, dan kan u een dossier bij de Sportraad indienen. Gelieve de voordracht van deze persoon ook duidelijk te motiveren! Beeld- en fotomateriaal verplicht!

 

De Sportraad zal in eer en geweten uit de voorgestelde kandidaten een laureaat kiezen. Bij deze keuze zal vooral worden rekening gehouden met de jarenlange inzet van de kandidaat voor de club of de sporttak.

 


Terug naar boven

Voorwaarden

De kandidaturen voor beide trofeeën kunnen ingeleverd worden tot  15/12/17 bij de Sportdienst, Grote Markt 1 te 3290 Diest en dit ter attentie van Dryvers Chris.

Terug naar boven