Tijdelijke afwezigheid

Personen die 'tijdelijk' afwezig zijn, dus niet meer woonachtig op hun huidige adres, kunnen dit best aangeven om te vermijden dat ze worden geschrapt van ambtswege.

 

Het gaat hier over een afwezigheid van + 3 maanden en minder dan 1 jaar.

Dit jaar kan maximum met 1 jaar verlengd worden = bijkomende aangifte VEREIST

 

Op het aangifteformulier moet je duidelijk de redenen/motivatie omschrijven waarom je afwezig bent. Je kan het formulier hier terug vinden.

 

Belangrijk:

 • Behoud van hoofdverblijfplaats waarnaar op elk ogenblik teruggekeerd kan worden
 • De afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn

Bij gebrek aan deze aangifte kan de gemeente overgaan tot de afvoering van ambtswege bij een vaststelling van afwezigheid vanaf 6 maanden.

 

In de hieronder vernoemde gevallen blijft de persoon 'tijdelijk' afwezig voor de ganse duur van de afwezigheid (dus niet max. 2 jaar)

 • Personen die niet meer thuis verblijven om gezondheidsredenen (moet op Belgisch grondgebied)
 • Personen die opgesloten zitten in strafinrichtingen
 • Minderjarigen geplaatst door jeugdrechter in instelling
 • Militair personeel in buitenland gestationeerd
 • Personeelsleden Federale Politie die afwezig zijn uit Koninkrijk
 • Dienstplichtigen onder de wapens
 • Ambtenaren op een Belgische diplomatieke post in het buitenland
 • Personen met coöperatieopdracht
 • Personen die sedert 6 maanden of langer verdwenen zijn
 • Beroepsactiviteiten in andere gemeente of buitenland voor de duur die nodig is voor de uitvoering van het werk behalve waneer er geen behoud van hoofdverblijfplaats meer is. Dan referentieadres voor max. 1 jaar.

Meer informatie over de onderrichtingen kan je hier terug vinden.