Houtverkoop

De stad Diest verkoopt een 10-tal containers hout. Het zijn stukken gerooide bomen en snoeihout o.a. wilg, berk, beuk, kerselaar, eik, acacia, den. Het hout moet nog verzaagd en gekloven worden.

De kostprijs per container hout (ongeveer 4270 kg) is 175 Euro.

U kan een container bezichtigen na afspraak met een medewerker van de stadsmagazijnen, Nijverheidslaan 23-25 te 3290 Diest (tel. 013/ 35 05 13).

De container wordt enkel geleverd op een adres in Diest en deelgemeenten.

Er kan slechts één aanvraag per leveringsadres en per koper ingediend worden.

Personeelsleden van de stad Diest en het OCMW Diest, hebben voorrang bij toewijzing.

Wanneer er meer dan 10 geïnteresseerden zijn gebeurt de toewijzing door loting.

De geselecteerde kopers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht waarna zij de factuur ontvangen. De betaling moet gebeuren via overschrijving vóór de vervaldatum van de factuur.

Na de betaling, worden alle praktische afspraken gemaakt betreffende de levering.

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar:

  • Op www.diest.be
  • aan te vragen via milieu@diest.be, 013/ 35 32 18

Het aanvraagformulier moet terug worden bezorgd ten laatste op maandag 2 oktober 2017

  • via e-mail: milieu@diest.be
  • of per post, t.a.v. de dienst Milieu & Groen, Grote Markt 1, 3290 Diest. De poststempel geldt als bewijs.

Contact