Verkiezingen

Gemeente - en Provincieraadsverkiezingen

14 OKTOBER 2018 

De eerstvolgende verkiezingen zijn op zondag 14 oktober 2018.

Dit zijn verkiezingen voor de gemeenteraad en provincieraad.

 

Algemene info kan je terug vinden op de website van het Vlaams parlement en op de website van Binnenlandse Zaken.

 

Specifieke informatie over de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018, kan je terug vinden op de website van "Vlaanderen kiest".

 

Indien je een afspraak wenst, klik dan hier en noteer bij 'opmerkingen' waarvoor je langs komt.

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

 

 

 

Wil je meestemmen als burger van vreemde origine? Dat kan!

Ben je een onderdaan van de Europese Unie of een onderdaan buiten de Europese Unie?
Lees dan hier wat je moet doen om mee te stemmen voor de gemeente - en provincieraadsverkiezingen.

 

EU-onderdanen

Voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar op de datum van de verkiezingen (14 oktober 2018)
 • Je bent ingeschreven op de kiezerslijst ten laatste op 01 augustus 2018 (=datum opmaak kiezerslijst)
 • Je geniet op 14 oktober 2018 van burgerlijke en politieke rechten
 • Je hebt ten laatste op 31 juli 2018 (=dag vòòr opmaak kiezerslijst) jouw aanvraag ingedient om ingeschreven te worden op kiezerslijst 

 

Aanvraag blijft geldig zolang je:

 

 • In België verblijft
 • Voldoet aan de kiesvoorwaarden
 • Geen afstand doet van hoedanigheid van kiezer

Dus je inschrijving van de vorige (zelfde)verkiezing blijft geldig.
Hierdoor heb je ook stemplicht. 

 

Bijzondere voorwaarden


Verenigd Koninkrijk: inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen nog steeds deelnemen.

 

Welke verblijfsdocumenten heb je nodig?


E/E+/bijlage 8/bijlage 8bis

 

Het aanvraagformulier om je in te schrijven vindt je hier.NIET-EU-onderdanen

 • Je bent 18 jaar op de datum van de verkiezingen (14 oktober 2018)
 • Je bent ingeschreven op de kiezerslijst ten laatste op 01 augustus 2018 (=datum opmaak kiezerslijst)
 • Je geniet op 14 oktober 2018 van burgerlijke en politieke rechten
 • Je hebt ten laatste op 31 juli 2018 (=dag vòòr opmaak kiezerslijst) jouw aanvraag ingedient om ingeschreven te worden op kiezerslijst 

 

Aanvraag blijft geldig zolang je:

 

 • In België verblijft
 • Voldoet aan de kiesvoorwaarden
 • Geen afstand doet van hoedanigheid van kiezer

Dus je inschrijving van de vorige (zelfde)verkiezing blijft geldig.
Hierdoor heb je ook stemplicht. 

 

Bijzondere voorwaarden

 • Bijkomende verklaring bij aanvraag tot inschrijving om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
 • Op het moment van de indiening van de aanvraag moet betrokkene vijf jaar ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in België hebben, en dit gedekt door een wettelijk verblijf.

 

Welke verblijfsdocumenten heb je nodig?

 

A-kaart

B-kaart

C-kaart

D-kaart

F-kaart

F+-kaart

H-kaart

bijlage 15 (niet indien voor grensarbeiders)

bijlage 19-ter (enkel indien gevolgd door F-kaart)

A.I.(enkel indien gevolgd door positief dossier mag de periode onder A.I. meegeteld worden)

bijlage 35 (ook enkel na positief beroep)

 

Tellen NIET: bijlage 3 en bijlage 3-ter

 

Vijf jaar ononderbroken verblijf:

 

Een bevel maakt een einde aan het verblijf en bij een nieuwe aanvraag begint dus ook een nieuwe periode.

 

Het aanvraagformulier om je in te schrijven vindt je hier.

 

 

Extra info en aanvraagformulieren om te worden ingeschreven op de kiezerslijst : www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister

 

 

 

 

Contact