Zorgwonen

Voor algemene informatie over zorgwonen, maak hier een afspraak bij het woonloket. 


Wanneer u een zorgwoning wil creëren met of zonder dat hiervoer werken moeten uitgevoerd worden, maak hier een afspraak bij de dienst Ruimtelijke ordening voor informatie over de meldingsplicht en voor informatie rond vergunningsplichtige werken.


Voor een inschrijving van personen in het kader van zorgwonen, maak hier een afspraak bij de dienst bevolking.

 

Meer informatie over zorgwonen kan je terug vinden op deze website.

 

Merk op: Sinds 30/12/2017 is zorgwonen steeds MELDINGSPLICHTIG


Je kan een aanvraag indienen via het omgevingsloket. Deze link geeft een formulier weer. Dat kan je als klad gebruiken. Nadien zal je de gegevens die je ingevuld hebt digitaal moeten indien via het omgevingsloket.

 

Let op: Hiervoor heb je een EID-kaartlezer nodig. Je kan, indien je dat wenst, een gratis eID-kaartlezer komen afhalen bij het onthaal van de stad of het OCMW op voorwaarde dat je inwoner bent van Diest en dit zolang de voorraad strekt. Indien je vragen hebt met bij invoeren van de aanvraag via het omgevingsloket, kan je terecht bij de helpdesk op 015/45.45.91.