(Ver)huren

Als je een woning zou willen verhuren of huren, kan je als inwoner van Diest terecht bij het woonloket met al je vragen. Je kan hier een afspraak maken bij het woonloket voor vragen inzake het huren of verhuren van een woning.

 

Je kan ook terecht bij het woonloket bij huurgeschillen, bijvoorbeeld voor informatie over de rechten van huurders en verhuurders en hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling of opzegmogelijkheden van een huurcontract.

 

Het woonloket kan je onder meer ook informatie verstrekken over het Huurgarantiefonds, het conformiteitsattest voor (huur)woningenhet EPCde Vlaamse huursubsidiede Vlaamse huurpremie en de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders.

 

Indien je een woning wenst te verhuren, zou je kunnen overwegen om te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. Het woonloket informeert je graag over wat dit juist inhoudt, wat de voordelen ervan zijn en bij welke verhuurkantoren je hiervoor terecht kan in de regio. 

 

Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen bestaan er sociale huurwoningen. Hierdoor kunnen mensen die een lager inkomen hebben, zich kandidaat stellen voor een goede en kwaliteitsvolle sociale huurwoning en dit tegen een betaalbare huurprijs. Je kan terecht bij het woonloket voor meer informatie over sociaal huren. De woonconsulenten kunnen je ook informeren over het werkingsgebied van verschillende organisaties en welke documenten nodig zijn om toe te voegen bij een inschrijvingsdossier.

 

Nieuwsitem: Belang van registratie huurovereenkomst

 

Wist je dat de verhuurder van een woning sinds 1 januari 2007 verplicht is om de huurovereenkomst te laten registreren? De verhuurder is ook verplicht om een kopie van de geregistreerde overeenkomst aan de huurder te bezorgen.


Een huurcontract laten registeren is nuttig. Door het contract te laten registreren, krijgt deze een 'vaste dagtekening'. Dit betekent dat de overeenkomst bindend is voor huurder en verhuurder, maar ook voor derde partijen. Dit kan voor een huurder van belang zijn wanneer de huurwoning verkocht wordt. De nieuwe eigenaar zal zich in dat geval dienen te houden aan de huurovereenkomst en kan de huurder niet zomaar op straat zetten.

 

Voor een verhuurder is de registratie vooral van belang voor de opzegmogelijkheden van de huurder. Bij een geregistreerde huurovereenkomst van negen jaar dient de huurder een opzegtermijn van drie maanden te respecteren en is de huurder in de eerste drie jaar van de lopende huurovereenkomst een opzegvergoeding verschuldigd. Dit is echter alleen het geval als de huurovereenkomst geregistreerd werd. Is de huurovereenkomst niet geregistreerd, dan mag de huurder zijn opzegtermijn kiezen en is de huurder geen vergoeding verschuldigd.


Hoe gaat een registratie praktisch in zijn werk? De verhuurder laat de huurovereenkomst best binnen een termijn van twee maanden na ondertekening van het contract registeren. Doe de verhuurder dit binnen deze termijn, dan is de registratie kosteloos. Nadien kan de verhuurder nog steeds het contract laten registreren maar dan dient hij een boete te betalen omwille van laattijdigheid. 

 

Om de huurovereenkomst te kunnen laten registreren, moet de overeenkomst minstens de volgende gegevens bevatten:
• de voornamen, naam, geboortedatum en –plaats, de rijksregisternummer(s) en het adres van de verhuurder(s) (eigenaar(s));
• de voornamen, naam, geboortedatum en -–plaats, de rijksregisternummer(s) en het adres van de huurder(s);
• voor een rechtspersoon: het ondernemingsnummer, de maatschappelijke benaming en het adres van de maatschappelijke zetel;
• het adres en de beschrijving van het gehuurde goed (dat wil zeggen een beschrijving van alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van het huurcontract), bij voorkeur met vermelding van de kadastrale gegevens;
• de datum (dag/maand/jaar) waarop de huur ingaat en de duur van het contract (bij voorkeur met begin- en einddatum;
• de huurprijs (huur en lasten);
• de datum (dag/maand/jaar) van ondertekening van het contract;
• de handtekeningen van verhuurder(s) en huurder(s) op alle aangeboden exemplaren

 

De plaatsbeschrijving kan gelijktijdig geregistreerd kan worden. De verplichte bijlagen en andere documenten zoals het EPC-certificaat zijn niet verplicht maar als deze erbij zitten worden ze gratis mee geregistreerd.

 

De registratie kan op verschillende manieren gebeuren:
• Via de elektronische toepassing 'MyRent';
• Via de post: je dient dan een exemplaar voor elke contractpartij en één extra op te sturen;
• Via een persoonlijk (of via volmacht) bezoek aan de registratiedienst. Neem dan zeker een exemplaar voor elke contractpartij en één extra mee:
Philipssite 3A Bus 3, 3001 Leuven (geopend elke werkdag tussen 8 uur en 12 uur)
Tel. 0257/613 10 (9 uur tot 12 uur)
rzsj.registratie.leuven1@minfin.fed.be

 

Heb je als huurder of verhuurder graag hulp bij het ter registratie aanbieden van een huurcontract of heb je andere vragen rond je rechten en plichten als huurder of verhuurder, neem dan contact op met het woonloket of de Huurdersbond.

 

Spreekuren woonloket:
Maandag van 09u00 uur tot 12u00 (in gebouw OCMW – thuisdiensten)
Elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 16u00 tot 19u00 (stadhuis) op afspraak
Elke donderdag van 09u00 tot 12u30 (stadhuis) op afspraak
diest@wonenaandedemer.be
0496 25 85 29 (Tine)
0496 25 85 20 (Jana)

 

Huurdersbond Vlaams-Brabant (voor huurders):


Enkel na afspraak: maandagnamiddag van 13u-16u 

(OCMW Diest- 2de verdiep)
Hasseltsestraat 30, 3290 - Diest
tel: 016/25 05 14


Van maandag t.e.m. donderdag van 10u00 tot 12u00 vrij advies (Tiensevest 106, 3000 Leuven)
Maandag van 17u30 tot 19u30 op afspraak (Tiensevest 106, 3000 Leuven)
Dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag op afspraak (Tiensevest 106, 3000 Leuven)
info-vlbr@huurdersbond.be
016 25 05 14