Lijst gezworenen

 

Overeenkomstig de artikelen 217 tot 222 van het Gerechtelijk Wetboek is iedere gemeente verplicht van om de vier jaar een 'lijst van gezworenen' op te maken en dit aan de hand van de kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (25/05/2014).


In Diest werden er na de loting van 23 januari 2017, 115 personen geselecteerd.


Al deze personen krijgen van de dienst burgerzaken een schrijven met daarbij een 'witte kaart' dewelke dient te worden ingevuld en ondertekend.


Deze kaart moet binnen de acht dagen worden teruggestuurd naar de betrokken dienst.


Personen die nalaten om de kaart terug te bezorgen of onvolledig of onjuist hebben geantwoord en zij die een medisch attest bezorgen, moeten toch worden opgenomen op de definitieve lijst.


Indien je eerstdaags een brief en witte kaart ontvangt en je hebt hier nog vragen rond, kan je steeds telefonisch terecht op het nummer 013/353.250 van de dienst burgerzaken.