Gedeeld verblijf

WAT: 

 • registratie in het dossier van het kind, dat het kind af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de ouder waarbij het kind NIET is ingeschreven  (registratie bij de huisvesting verlenende ouder)
 • Er komt een 'vermelding' in het dossier van het kind en van de huisvesting verlenende ouder
 • Het kind komt NIET op de gezinssamenstelling van de huisvesting verlenende ouder

 

HOE:

 • op verzoek van de huisvesting verlenende ouder* 
 • moet ingediend worden bij de gemeente en moet gestaafd zijn met:
 • gerechtelijke beslissing OF
 • gezamenlijk akkoord van de ouders OF
 • toelating van de andere ouder

*enkel 'ouders'

 

DOEL: 

 • informeren aan de gemeente dat het kind bepaalde tijd effectief op het grondgebied verblijft
 • veiligheidsredenen, hulpdiensten
 • toekennen van eventuele kortingen of faciliteiten door gemeente

Maak hier een afspraak om het gedeeld verblijf van je kind te laten registreren.