Leegstand

Het stadsbestuur van Diest staat voor tal van uitdagingen. Eén daarvan is zorgen voor een betaalbaar, kwalitatief én voldoende ruim woningaanbod. Zowel voor wie wil huren als voor wie wil kopen. Geen gemakkelijke opdracht nu de huur- en verkoopprijzen stijgen en de bouwgrond schaarser wordt. Daarom wil de stad langdurige leegstand aanpakken en eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie.

 

Wonen aan de Demer staat in voor de inventarisatie van leegstaande woningen en gebouwen in Diest, maar ook in Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot.

 

Wat is leegstand?

Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de vergunde functie.

 

Om vast te stellen of een woning leegstaat zijn er heel wat indicaties:

 • ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister
 • uitzicht van de woning
 • verbruiksgegevens
 • ...

Deze lijst is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat.

 

Leegstand wordt steeds ter plaatse vastgesteld door een bevoegd persoon en je wordt op de hoogte gesteld van deze vaststelling door een aangetekende administratieve akte.

 

Tegen de vaststelling van leegstand kan je binnen 30 dagen (datum poststempel) in beroep gaan door een beroepsschrift tegen ontvangstbewijs of aangetekend te richten aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Dit bezwaarschrift moet de volgende gegevens omvatten:

 • naam indiener bezwaar
 • gegevens belast goed
 • bewijsstuk(ken) die het bezwaar ondersteunen

Wanneer een woning of gebouw in het leegstandsregister opgenomen werd dan zal je na 1 jaar op de inventaris heffingsplichtig worden.

 

Het belastingtarief bestaat uit volgende categorieën:

 • gebouw of woning
 • appartement
 • kamer
 • elk overig gebouw

De heffing is progressief. Ze wordt dus groter naargelang het aantal jaren dat het goed op de inventaris staat.

 

Uiterlijk drie maanden na het verzenden van het aanslagbiljet kan bezwaar worden ingediend tegen de heffing. Dit gebeurt tegen afgiftebewijs of aangetekend en gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Indien gewenst kan u ook gehoord worden. Best vermeld je dit dan expliciet in het bezwaarschrift.

 

Onder sommige voorwaarden kan vrijstelling van de leegstandsheffing bekomen worden. Deze vrijstellingen kan u terugvinden in het heffingsreglement.

 

Voor al je vragen over leegstand, contacteer Jana Vernelen, onze leegstand-adviseur. Tel: 0496 25 85 20.