Vrijwilligersverzekering

Wat?

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers, zodat ook zij beschermd zijn en niet het risico lopen op te draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement.. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.

 

Verzekeringsplicht?


De vrijwilligerswet maakt vrijwilligers immuun als ze actief zijn in een vzw of een afdeling van een vzw. Dit betekent: als een vrijwilliger een fout maakt waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie daar aansprakelijk voor. De organisatie dient die schade te vergoeden én heeft verzekeringsplicht. Ze moet zich verplicht verzekeren voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk – voor organisaties actief in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – gaat nog een stapje verder met onder meer een verzekeringsplicht voor materiële schade aan zichzelf, lichamelijke ongevallen, beroepsziekten en besmetting.

 

Let op! In feitelijke verenigingen, los van een koepel en zonder betaald personeel, genieten vrijwilligers geen immuniteit. Deze organisaties hebben geen verzekeringsplicht. Met de gratis verzekering voor vrijwilligers kunnen ze hun vrijwilligers toch gemakkelijk en goed beschermen. Lees alles over verzekeringsplicht van vrijwilligersorganisaties.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel. De organisatie kan elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, zoals:

 

- een vzw of ivzw
- een lokale afdeling van een koepel, zoals een afdeling van KVG, Femma,...
- een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub
- een stichting van openbaar nut, zoals Het Rode Kruis

 

Voor wie niet?

- mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
- vrijwilligers die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
- vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur.

 

Wat is er verzekerd?
De organisatie kan per kalenderjaar gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Een mandag is elke kalenderdag dat 1 vrijwilliger verzekerd is. Zo'n mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje, en loopt tussen 0 en 24 u. Je moet deze mandagen telkens vooraf aangeven bij de verzekeraar. Dagen die je niet opgebruikt hebt, kan je niet overdragen naar het volgende kalenderjaar.

Tip: heb je niet genoeg met 100 mandagen? Je kan 100 of 200 extra mandagen aankopen bij de verzekeraar.

 

Activiteiten
De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Je moet de te verzekeren mandagen wel altijd vooraf aangeven bij de verzekeraar.

 

Waarborgen
De verzekering biedt waarborgen – zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten – voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve in de Verenigde Staten en Canada.

Bekijk de polis en waarborgen op de website van de verzekeraar.

Terug naar boven

Procedure?

Heb je vroeger al een erkenningsnummer gekregen van de provincie? Dit blijft geldig tot eind 2018 en je hoeft er dus geen nieuw aan te vragen. Ken je je erkenningsnummer niet meer? Contacteer hen via verzekering@vsvw.be.

 

Heb je nog geen erkenningsnummer voor je organisatie, die dan hier je aanvraag.

 

Terug naar boven

Contact