Klimaatplan Diest

De gemeenteraad van Diest keurde op 23 november het "Klimaatplan Diest" goed. Het plan bevat acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Diest tegen 2020 met minstens 20% te verlagen.

 

Het plan kwam tot stand met de hulp van de Diestse bevolking. Onder het motto "Diest daagt je uit - Doe mee voor minder CO2" werden inwoners aangezet om mee na te denken over een klimaatvriendelijke toekomst voor Diest. Meer dan honderd ideeën werden verzameld via een postkaart, via een ideeënbus en op participatieve momenten zoals het participatief kunstwerk tijdens braderie Supermercado, het Klimaatcafé... Het resultaat is een breed gedragen klimaatactieplan met acties en beleidsmaatregelen om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten.

 

De belangrijkste conclusie uit dit participatietraject is dat er een draagvlak is bij de bevolking om daadwerkelijk in te zetten op klimaatmaatregelen.

 

Lokale overheden staan dicht bij de bevolking en spelen daarom een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering. De Europese Commissie lanceerde daarom het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Gemeenten die dit convenant ondertekenen engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Samen met 6570 andere Europese gemeenten ondertekende Diest vorig jaar dit convenant, waarmee de gemeente zich onder andere voornam een klimaatactieplan op te stellen. Nu dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad kan Diest het officieel indienen bij de Europese Commissie.

 

Hieronder enkele acties waarop Diest de toekomstige jaren zal inzetten:

 • Samen Energiek, een thermografische gebouwscans bij particuliere woningen in winter 2016-2017
 • Energiearmoede bestrijden dankzij energiescans, sociale isolatieprojecten, promotie van energiebesparende maatregelen, organisatie van infosessies op maat van kwetsbare doelgroep
 • Stimuleren van duurzaam bouwen en verbouwen
 • Uitbouw van een fietssnelweg Leuven-Diest
 • Meer fietsparkings in winkelstraten realiseren
 • Trage wegen herwaarderen en zichtbaar maken
 • Duidelijke signalisatie naar randparkings om auto's uit het centrum te weren
 • Toegankelijkheid van de randparking Citadel verbeteren
 • Vergroening van begraafplaatsen
 • Aanleg van gevelgroen, tegeltuintjes en groendaken stimuleren
 • Korte Keten in Diest promoten
 • Inwoners stimuleren tot meer duurzame consumptie en afvalpreventie via o.a. kookworkshops rond voedselverspilling, info over het verminderen van vleesconsumptie, …
 • Hergebruik promoten via Repair Cafés, Kringwinkel, Kilomeet…
 • Milieuzorg op School actief mee ondersteunen door oa subsidies maar ook door het promoten van drinkbussen en kraantjeswater op school

Lees hier het volledige Klimaatplan Diest.

Contact

Documenten