Diest ondertekent het Vlaams-Brabantse klimaatengagement

Op vrijdag 4 oktober vond in Machelen het ondertekeningsmoment van het Vlaams-Brabantse klimaatengagement plaats. Samen met 53 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, ondertekende ook Diest dit engagement. Met deze engagementsverklaring neemt de gemeente zich voor om samen met het provinciebestuur een krachtig, actief en volgehouden klimaatbeleid te voeren.

 

Diest voerde ook al in het verleden een aantal klimaatacties uit. Zo werden zonnepanelen geïnstalleerd op het stadsmagazijn, kan je als inwoner genieten van een gemeentelijke subsidie voor o.a. een zonneboiler en groendak, neemt de gemeente deel aan initiatieven als Dikke Truiendag, Car Free Day, geniet je als inwoner van gratis duurzaam bouwadvies, voert Diest een energieboekhouding in haar gebouwen …

 

Door de engagementsverklaring geeft Diest aan nog verder te willen gaan. Het is daarbij de bedoeling om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. Om dit te bereiken zal de gemeente samenwerken met zoveel mogelijk betrokkenen, zoals burgers, bedrijven, verenigingen, sociale partners, distributienetbeheerders en de provincie.

 

Je merkt het: we zullen ook jou als inwoner van onze gemeente nodig hebben om hiertoe bij te dragen. We roepen je daarom nu al op om samen de schouders te zetten onder het gemeentelijke klimaatbeleid.