Vereiste vergunningen

Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

 

Wie een zaak uitbaat waar voedingsmiddelen worden gefabriceerd, in de handel gebracht of ingevoerd, moet een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dienst Eetwareninspectie. Deze verplichting geldt voor alle zaken waar voedingsmiddelen worden verkocht.

 

 

Stedenbouwkundige vergunning

 

Deze heb je onder meer nodig indien je renovatiewerken aan je pand uitvoert, voor zover je aan de structurele elementen raakt.
Indien je een zelfstandige activiteit - in hoofdberoep of bijberoep - in je eigen woning wil beginnen, moet je eerst nagaan of dit is toegestaan.

 

Ook voor het plaatsen van lichtreclame of een luifel is ook een vergunning vereist.

 

Hiervoor neem je best rechtstreeks contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening

 

Milieuvergunning

 

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt.

Dat hangt af van het feit of uw bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht. U moet zelf nagaan in welke klasse uw bedrijf hoort.

 

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voor alle informatie over de vereiste milieuvergunning neem je best contact op met de Milieudienst.

Contact