Welke ondernemingsvorm?

Je kan kiezen uit:

  • een eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon)
  • een vennootschap (rechtspersoon)

 

Elke formule heeft voor- en nadelen en uw keuze zal gevolgen hebben op het leven van je bedrijf.

 

In een eenmanszaak

Het voordeel bij de éénmanszaak is, dat je slechts een beperkte boekhouding moet voeren. Bijgevolg is er ook geen publicatieplicht van de jaarrekeningen. Je kunt bovendien genieten van verlaagde belastingstarieven en een forfaitaire taxatie.

 

Nadeel is dat de zaakvoerder met het volledig vermogen aansprakelijk wordt gesteld.

In de personenbelasting, waar de inkomsten van de éénmanszaak moeten worden aangegeven, worden progressieve tarieven gehanteerd. Je moet ook rekening houden met de verschuldigde sociale lasten en de beperkingen inzake overdracht.

 

In een vennootschap

Een duidelijk voordeel bij de vennootschap is de beperkte aansprakelijkheid van de zaakvoerder.

Er is een beperking van de sociale lasten en aandelen zijn vlot overdraagbaar. Nadelen zijn de oprichtingskosten (notaris, bedrijfsrevisor), de dubbele boekhouding en publicatieverplichting. Bovendien blijft cash geld in de vennootschap.

 

Let op: de verschillen tussen beide vormen zijn groot en niet zo eenvoudig als het lijkt. Vraag hierover meer advies bij het ondernemingsloket of de bank. Meer informatie kan je ook vinden op de website van de FOD Economie.

Contact