Eerste stappen

Eerst en vooral moet je je, als natuurlijk persoon en startend zelfstandig ondernemer, inschrijven bij een ondernemingsloket (voor een vennootschap gebeurt dit via de Griffie van de Rechtbank van Koophandel). Hierbij krijg je een uniek ondernemersnummer toegekend dat bestaat uit 10 cijfers.

Voor een geldige inschrijving bij het ondernemersloket heb je volgende documenten nodig:

  • identiteitsbewijs
  • bewijs basiskennis bedrijfsbeheer + beroepskennis indien gereglementeerd beroep
  • een beroepskaart, indien vreemdeling 
  • bankrekeningnummer
  • adressen van de vestigingseenheden
  • een kopie van de oprichtingsakte, indien de aanvraag gebeurt door een vennootschap, na neerlegging op de griffie

Voor u een onderneming opricht, moet u een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling. Dit geldt zowel voor een activiteit als natuurlijk persoon of als vennootschap (rechtspersoon).

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U kunt het fonds vrij kiezen, maar dit moet ten laatste gebeuren op de dag van de aanvang van de activiteiten 

 

Door de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds krijg je een sociaal statuut, waardoor je recht hebt op uitkeringen zoals de kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioenen.

 

Voor meer informatie kun je best eens langsgaan bij een boekhouder en een sociaal verzekeringsfonds.

Contact