banner

aanvraagformulier infoborden

Reglement publicaties elektronische infoborden.

 

 

Locatie van de elektronische informatieborden

Er zijn 7 elektronische informatieborden geïnstalleerd. De locaties zijn de volgende:

-      Diest - Schaffensepoort

-      Diest - Leuvensepoort

-      Deurne - Hasseltsebaan

-      Webbekom – Halensebaan

-      Schaffen – St. Hubertusplein

-      Molenstede – Dorpsstraat

-      Kaggevinne – Diestersteenweg

 

Boodschappen

Op de elektronische informatieborden kunnen de volgende boodschappen gepubliceerd worden over (in hiërarchische volgorde):

  1. Acute situaties (rampen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, weerberichten,…);
  2. De werking van de gemeentelijke diensten;
  3. Activiteiten/evenementen georganiseerd door de gemeentelijke diensten of activiteiten/evenementen waarbij de medewerking van een gemeentelijke dienst de hoofdzaak uitmaakt;
  4. Activiteiten/evenementen georganiseerd door erkende Diestse verenigingen of instellingen van Diest die open staan voor het grote publiek.

Activiteiten van politieke partijen en partijpolitiek getinte boodschappen worden uitgesloten van publicatie.

Activiteiten van commerciële aard, persoonlijke boodschappen, (benefieten) worden uitgesloten voor publicatie.

 

Aanvraag publicatie door instellingen of verenigingen uit Diest

Verenigingen of instellingen uit Diest kunnen maximum 3 keer per jaar een bericht van maximum 1 pagina publiceren op de elektronische informatieborden. 

Lokale informatie wordt enkel aangeboden op de lokale informatieborden. 

 

Een aanvraag voor publicatie moet gebeuren minimum 2 en maximum 4 weken voor de gewenste datum van publicatie.

De aanvraag gebeurt via een door het stadsbestuur ter beschikking gesteld formulier. Dit formulier kan afgehaald worden bij de dienst onthaal of gedownload worden via de website.

De informatie moet verwoord worden in korte bewoordingen: de volledige tekst op één pagina bestaat uit 6 lijnen met 15 karakters

 

De aanvrager vermeldt verder op het aanvraagformulier:

-      de gewenste aanvangsdatum van de publicatie; dit moet een maandag zijn en kan gaan tot maximum 3 weken voor de datum van het evenement of activiteit.

-      de gewenste locatie van de publicatie.

 

Publicatie van de aanvraag

Aanvragen die correct ingediend zijn volgens art.3, worden in principe als dusdanig uitgevoerd.

De communicatieambtenaar kan onder bepaalde omstandigheden en zo nodig na overleg met de schepen van communicatie of de burgemeester aanpassingen aanbrengen:

-      de inhoud van de boodschap kan ingekort of aangepast worden om een optimale leesbaarheid op de borden te garanderen;

-      rekening houdend met het aantal te publiceren boodschappen voor een bepaalde periode, kan de aanvangsdatum en de locatie van de publicatie aangepast worden.

 

Het zendschema

Op basis van de aanvragen wordt een zendschema opgesteld. Voor de beschikbare tijd per boodschap wordt door het bestuur rekening gehouden met de hiërarchische indeling zoals beschreven in art.1 van dit reglement en met het aantal boodschappen dat in een bepaalde week op de elektronische informatieborden moet verschijnen.

Bij het inlassen van de boodschap in het zendschema wordt rekening gehouden met volgende aspecten:

-      publicatieperiode: 1 week – 2 weken – 3 weken

-      de locatie

 

Problemen

Probleemgevallen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

 

 

 

Contact