Elektronische infoborden

Elektronische infobordenAan alle Diestse verenigingen
 
Organiseer je een evenement voor het grote publiek?
Kondig je activiteit aan via onze Elektronische infoborden.

Deze staan op 7 locaties in Diest en haar deelgemeentes


Locatie


 • Diest

  • Schaffensepoort

  • Leuvensepoort

 • Deurne

  • Hasseltsebaan

 • Webbekom

  • Halensebaan

 • Schaffen

  • St. Hubertusplein

 • Molenstede

  • Dorpsstraat

 • Kaggevinne

  • Diestersteenweg

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?


Op de elektronische informatieborden kunnen de volgende boodschappen gepubliceerd worden

 • Acute situaties (rampen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, weerberichten,…)

 • De werking van de gemeentelijke diensten

 • Activiteiten/evenementen georganiseerd door de gemeentelijke diensten of activiteiten/evenementen waarbij de medewerking van een gemeentelijke dienst de hoofdzaak uitmaakt

 • Activiteiten/evenementen georganiseerd door erkende Diestse verenigingen of instellingen van Diest die open staan voor het grote publiek.

 • Activiteiten van politieke partijen en partijpolitiek getinte boodschappen worden uitgesloten van publicatie.

 • Activiteiten van commerciële aard, persoonlijke boodschappen, (benefieten) worden uitgesloten voor publicatie.

Deze staan in hiërarchische volgorde. 

 

Verenigingen of instellingen (of scholen die + voorwaarden) uit Diest kunnen maximum 3 keer per jaar een bericht van maximum 1 pagina publiceren op de elektronische informatieborden. 

Lokale informatie wordt enkel aangeboden op de lokale informatieborden. 


Hoe vraag ik dit aan?

 


Een aanvraag voor publicatie moet gebeuren minimum 2 en maximum 4 weken voor de gewenste datum van publicatie.

Dit formulier kan afgehaald worden bij de dienst onthaal of gedownload worden via de website.

 Op het formulier vermeld je duidelijk

 • Gewenste aanvangsdatum van publicatie

  • Altijd op maandag

  • Maximum 3 weken voor de datum van het evenement of de activiteit.

 • De gewenste locatie van publicatie

Aanvragen die correct ingediend zijn volgens art.3, worden in principe als dusdanig uitgevoerd.


Let wel


De communicatieambtenaar kan onder bepaalde omstandigheden aanpassingen aanbrengen.
Zo nodig na overleg met de schepen van communicatie of de burgemeester.

 • De inhoud van de boodschap kan ingekort of aangepast worden om een optimale leesbaarheid op de borden te garanderen.

 • Rekening houdend met het aantal te publiceren boodschappen voor een bepaalde periode, kan de aanvangsdatum en/of de locatie van de publicatie aangepast worden.

 • Problemen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

Richtlijnen tekstJe herwerkt de informatie in korte bewoordingen.
De volledige tekst op één pagina bestaat uit 6 lijnen met 15 karakters.
Je dient ook witregels te voorzien.

Voorbeeld:

U

W

 

A

A

N

K

O

N

D

I

G

I

N

G

 

O

F

 

E

V

E

N

E

M

E

N

T

 

 

 

 

 

 

 

H

I

E

R

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

N

V

R

A

G

E

N

 

V

I

A

 

 

W

W

W

.

D

I

E

S

T

.

B

E

 

 

 

 

Het zendschema


Op basis van de aanvragen wordt een zendschema opgesteld.
Voor de beschikbare tijd per boodschap wordt door het bestuur rekening gehouden met de hiërarchische indeling zoals beschreven in art.1.
Ook houden we rekening met het aantal boodschappen dat in een bepaalde week op de elektronische informatieborden moet verschijnen.
Problemen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact