RUP's in opmaak

RUP Zorgcampus Diest

 

Wat?

De stad Diest ging samen met het Algemeen ziekenhuis op zoek naar een locatie om een gloednieuw ziekenhuis te bouwen. Zo kunnen we voldoen aan de nieuwe behoeften in de gezondheidszorg. Op termijn wil men dit realiseren op de Verversgrachtsite.

Hiervoor moest de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP, opmaken.

 • Een publieke raadpleging & adviesvraag over de proces- en startnota vond plaats van 11 maart 2019 tot en met 10 mei 2019.
 • Er werd een participatiemoment georganiseerd op 28 maart 2019. Hiervan werd een verslag gemaakt.
 • De reacties en adviezen die tijdens die publieke raadpleging werden verzameld, werden verwerkt in de scopingsnota.
 • De gemeenteraad heeft op 17 februari 2020 het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld.
 • Over dit ontwerp RUP samen met het ontwerp van het effectenbeoordelingsrapport werd een openbaar onderzoek gehouden van 9 maart 2020 tot en met 4 juni 2020.
 • De Gecoro heeft op 9 juni 2020 een advies geformuleerd aan de gemeenteraad over de ontvangen opmerkingen, standpunten, bezwaren en adviezen.

 

Actueel:

 • De gemeenteraad heeft op 29 juni 2020 het RUP Zorgcampus Diest definitief vastgesteld.
 • De volledige bundel van het RUP kan u:
  • hieronder digitaal raadplegen
  • na afspraak inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening
 • Het definitief vastgestelde RUP werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2020.
 • Het RUP treedt in werking 14 dagen na bekendmaking van de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.

 

Documenten definitieve vaststelling:

 

Andere raadpleegbare documenten:

Startnota bij eerste raadpleging pdf bestandStartnota (7.18 MB)
Verslag participatiemoment pdf bestandVerslag participatiemoment (250 kB)
Scopingsnota pdf bestandScopingsnota (7.72 MB)
Verslag plenaire vergadering pdf bestandVerslag plenaire vergadering (632 kB)
Besluit gemeenteraad 17 februari 2020 voorlopige vaststelling pdf bestandBesluit GR voorlopige vaststelling (96 kB)

 

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak