Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Heb je bezwaren tegen een project dan geeft in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek je de kans om deze mee te delen. Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen.

Of er een openbaar onderzoek lopende is voor een aanvraag, kan je merken aan de grote gele affiche die ter plaatste van het project ophangt. De eigenaars van de rechtstreeks aanpalende percelen of in enkele gevallen eigenaars in een straal van 100m rond de aanvraag ontvangen ook een schrijven van de stad.

Inkijken van een openbaar onderzoek 

Hieronder kan je zien over welke aanvragen in Diest een openbaar onderzoek lopende is.

De administratieve stukken en inplantingsplannen kan je in het publiek omgevingsloket  raadplegen. Omwille van het auteursrecht kan je de andere plannen enkel komen inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening en/of Milieu & Groen in het stadhuis van Diest.

Wil je een lopend openbaar onderzoek komen inkijken, maak dan een afspraak. Kies bij activiteit(en) ‘openbare onderzoeken’. Vermeld steeds duidelijk het gemeentelijk dossiernummer.

Overzicht van de lopende openbare onderzoeken.

Bezwaarschriften

Tot het einde van het openbaar onderzoek over de aanvraag tot een omgevingsvergunning kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen sturen naar het college van burgmeester en schepenen op één van de volgende manieren:

Vermeld steeds duidelijk het betrokken projectnummer op je bezwaarschrift.

Je krijgt geen ontvangstmelding van je bezwaar. Je bezwaar wordt onderzocht in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, de beoordeling vind je terug in de uiteindelijke beslissing van het college.

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak