Omgevingsdossiers inkijken

Omgevingsdossiers inkijken

Je hebt in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur het recht om omgevingsvergunningen (maar ook de vroegere stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, …) in te kijken en hiervan een kopie te vragen (tenzij er wettelijke uitzonderingsgronden gelden).

Plan je de aankoop, verkoop of verbouwing van een pand in Diest? Dan is het aangeraden om de oude dossiers bij de stad in te komen kijken. Zo kom je te weten wat de laatste vergunde toestand van het pand is.

Een dossier inkijken

Wanneer je een dossier wil inkijken maak je hier een afspraak. Je kiest bij activiteit(en) ‘inzage afgeleverde vergunningen (bouw-milieu en omgevingsvergunning)’. Vermeld steeds het betrokken dossiernummer. Ken je dit nummer niet? Dan vermeld je zeker het adres en omschrijf zo volledig en duidelijk mogelijk welke dossiers je wenst in te kijken. Foto’s nemen van plannen is omwille van het auteursrecht niet toegestaan.

Kopie van plannen

Alleen de eigenaar van een goed kan een digitale kopie van de bouwplannen van zijn eigendom opvragen en dit strikt voor persoonlijk gebruik.  Hiervoor moet je een verklaring op eer, pdf bestandverklaring op eer.pdf (156 kB), samen met de nodige bewijsstukken (zoals het bewijs van eigendom) overmaken aan ruimtelijkeordening@diest.be. Na ontvangst van dit document wordt nagegaan of er nog plannen bewaard zijn gebleven wat voor oude woningen soms niet het geval is.

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak