Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen officiële verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In dat geval geldt een referentieadres als uw officieel adres. Op die manier kunnen officiële instanties jou bereiken.

Je krijgt jouw post en administratieve documenten op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen, bijvoorbeeld de kinderbijslag of de werkloosheidsvergoeding.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Referentieadres bij het OCMW

 • Je bent dakloos
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister 
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening
 • Jouw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

1)  Je hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin.
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin.
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • Je bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen
 • Je hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
 • de beschermde getuigen

2) De persoon waar u het referentieadres neemt:

 • stemt hiermee in
 • bezorgt je alle post en documenten die op het referentieadres toekomen 

Procedure

 1. Referentieadres OCMW
 • Je neemt telefonisch contact op met het onthaal van Huis 30 op het nummer 013 35 77 00. De onthaalmedewerker zal dan een afspraak voor je maken met een maatschappelijk werker.
 • Je komt langs bij het onthaal, Hasseltsestraat 30, 3290 Diest. De onthaalmedewerker zal dan een afspraak voor je inboeken. 

  2. Referentieadres bij andere persoon.

 • Je dient dit te laten registreren bij de stad. Je moet hiervoor wel een afspraak maken. Dat kan je telefonisch doen op het nummer 013 31 21 21 of maak een online afspraak.

Nodig

Verklaring van akkoord van de persoon waar je uw referentieadres zet.

Contact

Sociale dienst
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
013 35 77 00