Inschrijving sociaal verhuurkantoor Hageland

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Voor Diest kan je terecht bij SVK Hageland.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder

 • Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

  Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
  Het inkomen van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest hieronder (‘welke inkomens tellen niet mee’).

  Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:
  Als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016
  Als je inschrijft in 2020: we kijken naar je inkomen van 2017

Meer informatie over de inkomensgrenzen kan je hier vinden.

 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en jouw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstrajectvolgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Procedure

Om je in te schrijven voor een huurwoning:

 1. Neem je contact op met het SVK Hageland, Staatsbaan 152 te 3460 Bekkevoort - tel. 016 67 04 71
  OF
 2. Neem je contact op met de sociale dienst (Huis 30). Je kan hiervoor telefonisch een afspraak maken op het nummer 013 35 77 00 of kom langs bij het onthaal van Huis 30. De onthaalmedewerker zal voor jou een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

 

Nodig

Wanneer je langs gaat bij SVK Hageland of het OCMW, neem je best volgende documenten mee:

 • jouw identiteitskaart
 • jouw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als je zelf of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Contact

Woonloket
Grote markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak, Stadhuis Diest
16:00 - 19:00
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op afspraak
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00

Ook Interessant voor u?