Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood – Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als jouw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • je te verplaatsen;
 • eten bereiden en opeten;
 • jezelf verzorgen en aankleden;
 • jouw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen;
 • gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met andere personen;

Het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt berekend in functie van:

 • de verminderde zelfredzaamheid;
 • de gezinssamenstelling;
 • het gezinsinkomen.

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt dus af van hoeveel zorg jij nodig hebt en van het (gezins)inkomen.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Jouw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van uw handicap op het dagelijkse leven weer).
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en jouw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden

Procedure

Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online invullen. Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u uw token of elektronische indentiteitskaart met kaartlezer en pincode van uw eID nodig.

Meer informatie kan je hier terugvinden.

Het OCMW kan je helpen met het invullen je aanvraag:

Opgelet: Omwille van de veiligheidsvoorschriften tegen het Coronavirus passen we onze dienstverlening aan.
Momenteel kan je enkel op afspraak terecht bij de sociale dienst (Huis 30):

 • Maak telefonisch een afspraak op het nummer 013 35 77 00.
 • Kom langs bij het onthaal van Huis 30. De onthaalmedewerker zal voor jou een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

 

Nodig

Indien beschikbaar:

 • Klevertje van de mutualiteit van ALLE gezinsleden.
 • Bewijs van huur(huurcontract of betalingsbewijs) of aanslagbiljet van onroerende voorheffing.
 • Laatste aanslagbiljet van de belastingen .
 • Identiteitskaart.

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00