Kinderarmoede

Het lokaal bestuur van Diest streeft ernaar om elk Diests gezin in armoede met jonge kinderen op elk vlak te ondersteunen: school, huisvesting, financiën, tewerkstelling, kinderopvang, vrije tijd en gezondheid. We vinden het belangrijk om de hulpverlening van alle sociale partners op elkaar af te stemmen zodat het gezin in kwestie ‘hulp op maat’ krijgt. Door middel van regelmatig overleg en anonieme casusbespreking proberen we dit te realiseren.

We wensen de draagkracht en vaardigheden van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen te vergroten, het sociale netwerk van het gezin te verbreden en bij te dragen tot het welzijn van de kinderen van 0 tot 3 jaar via informatie, vorming, toeleiding en sociale ondersteuning.

Procedure

Opgelet:Omwille van de veiligheidsvoorschriften tegen het Coronavirus passen we onze dienstverlening aan.

Momenteel kan je enkel op afspraak terecht bij de sociale dienst (Huis 30):

  • Maak telefonisch een afspraak op het nummer 013 35 77 00.
  • Kom langs bij het onthaal van Huis 30. De onthaalmedewerker zal voor jou een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Nodig

  • Identiteitskaart
  • Huurcontract (indien beschikbaar)
  • Inkomstenbewijzen (loonfiches, rekeninguittreksels,...)

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00

Contact

Huis van het Kind
Sint-Jacobsplein 9
3290 Diest
België
13:00 - 16:30
Gesloten
Op afspraak
09:30 - 12:30
Enkel de laatste zaterdag van de maand.
Gesloten
09:00 - 12:30
Gesloten
Op afspraak
Gesloten
LET OP: Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen enkel op afspraak.