Buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang van Stad Diest is professioneel uitgerust en beschikt over een team van medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind. Onze kinderopvang is erkend door Kind en Gezin.

De opvang wordt georganiseerd tussen 7 uur en 19 uur:

  • voor en na de schooluren
  • op woensdagnamiddag 
  • op schoolvrije dagen
  • tijdens de schoolvakanties

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator/leidinggevende Brigitte Claeys. 

Doelgroep

De stad Diest organiseert buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van het basisonderwijs, zowel de kleuter als de lagere school. 

Wij willen graag dat de kinderen:

  • zich bij ons thuis voelen
  • graag bij ons komen spelen
  • in een niet-schoolse sfeer vrienden kunnen maken
  • zich naar hartelust kunnen uitleven buiten in de natuur

Procedure

Het aantal plaatsen in de opvang wordt bepaald door Kind en Gezin. Inschrijven voor de wachtlijst gebeurt via dit online inschrijvingsformulier. De leidinggevende laat je vervolgens weten wanneer er een plaats vrij is.

Indien er plaats is en je wordt toegelaten, word je doorverwezen naar het online registratieprogramma i-school waar je een account kan aanmaken. Je dient dan ook de schriftelijke overeenkomst en het formulier toelatingen in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de dienst BKO, Hasseltsestraat 30,3290 Diest.

De inschrijving is pas geldig wanneer alle formulieren ingevuld en ondertekend zijn en alle gevraagde stukken (zoals het attest van gezinssamenstelling) persoonlijk afgeleverd zijn.

Het volledige reglement vind je terug rechts op deze pagina.

Verzekering

Het IBO heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf in de opvang. Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de leidinggevende of de begeleiding. De aangifte gebeurt tijdig, zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan worden gebracht.

Klachtenbehandeling

Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat dit ons weten. Spreek erover met de begeleid(st)er of leidinggevende. Neem gerust de tijd voor een babbel met de begeleid(st)ers. Zij zullen je graag informeren over de opvang en de kinderen. Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten, of een nieuwe aanpak.

Je kan een klacht ook schriftelijk overmaken aan de leidinggevende of aan iemand van het organiserende bestuur. 

Ben je niet tevreden over de wijze waarop jouw vraag of klacht behandeld werd, dan kan je je steeds wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin:

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
t. 02 533 14 14
e. klachtendienst@kindengezin.be 

Contact

Buitenschoolse kinderopvang
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00

Locaties

De Kliek Diest (gemelde opvang voor kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar)
Sint-Jacobsplein 9
3290 Diest
t. 013 32 71 44

't Kliekske Diest (voor kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar)
Sint-Jacobsplein 9
3290 Diest 
t. 013 32 69 31 - 0494 51 77 45

't Kliekske Molenstede 
Dorpstraat 4
3294 Molenstede 
t. 013 32 69 22

't Kliekske Schaffen 
Pastorijstraat 3 
3290 Schaffen 
t. 0477 29 26 50

't Kliekske Vleugt
Vleugtstraat 33 
3290 Schaffen-Vleugt
t. 013 32 69 27

't Kliekske Deurne 
Hasseltsebaan 37 
3290 Deurne-Diest 
t. 013 67 55 37