Gewijzigde verkeerssituatie Klappijstraat en Rodestraat

Wat?

Wegenis en rioleringswerken van Klappijstraat en Rodestraat. Tijdens het bouwverlof zal de werfsignalisatie in de Klappijstraat en de Rodestraat blijven staan.

Verwachte hinder

Doorgaand verkeer is mogelijk, houd je aan de aangepaste snelheid.
Na het bouwverlof zal de aannemer, Adams NV in opdracht van Aquafin en stad Diest de resterende putten ophalen en een toplaag asfalt voorzien.

De plaatsing van de toplaag is afhankelijk van de weersomstandigheden en het grondtransport van de VMM (saneringswerken Winterbeek).

Van 2 tot 16 september 2019 vindt de asfaltering van de toplaag plaats. 

Contact

Openbare werken
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00-12:30
Gesloten
Gesloten
09:00-12:30
09:00-12:30
16:00-17:00
09:00-12:30
09:00-12:30