Scholen en BKO

Scholen

  • De lessen van kleuter - lager - en secundair onderwijs worden opgeschort tot en met 14 mei 2020.
  • Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Opvang

  • Er is opvang voor:
  1. Kinderen van wie de ouder(s) enkel buitenshuis kunnen werken, zowel uit essentiële sectoren als uit andere sectoren. De verruiming van deze groep zal verlopen volgens het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad.
  2. Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin
  • Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
  • Kinderdagverblijf 't Kevertje en de buitenschoolse kinderopvang (t Kliekske/De Kliek) blijven open.

Opvang tijdens de zomervakantie

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke manier de opvang tijdens de zomer 2020 georganiseerd zal worden. De experts en bevoegde ministers zullen eind mei hierover beslissen en naar ons toe communiceren over hoe de opvang er tijdens de zomervakantie uit zal (moeten) zien. We vragen de ouders om nog even geduld te hebben. Van zodra wij over de correcte informatie beschikken en een uitgewerkt plan van aanpak hebben voor de zomer zal er duidelijk gecommuniceerd worden.

Wet- en regelgeving

Coördinator BKO

Brigitte Claeys

013 35 77 80

brigitte.claeys@diest.be