Scholen en BKO

Scholen

  • De lessen van kleuter - lager - en secundair onderwijs werden vanaf 15 mei stapje per stapje terug opgestart. Elke school deed dit volgens eigen invulling. 
  • Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Opvang

  • Er is opvang voor:
  1. Kinderen van wie de ouder(s) enkel buitenshuis kunnen werken, zowel uit essentiële sectoren als uit andere sectoren. 
  2. Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin.
  • Kinderdagverblijf 't Kevertje en de buitenschoolse kinderopvang (t Kliekske/De Kliek) blijven open.

Opvang tijdens de zomervakantie

De inschrijvingen voor de opvang tijdens de zomervakantie werden afgerond. Voor meer informatie neem contact op met de coördinator van de BKO. 

Wet- en regelgeving

Coördinator BKO

Brigitte Claeys

013 35 77 80

brigitte.claeys@diest.be