Recyclagepark Limburg.net

Huidige situatie covid-19: update 19/05/2020

 Hieronder een overzicht van de aanpassingen die gelden sinds 19 mei

 • Het is toegelaten om per gezin 1 bezoeker per 7 dagen aan het recyclagepark te brengen
 • Verkoop van compost, hakselhout, compostvaten en –bakken is opnieuw mogelijk
 • Afhalen van het quotum huisvuilzakken is opnieuw mogelijk
 • Betaling met bancontact bij het verlaten van het recyclagepark is opnieuw mogelijk
 • De beperking van het aantal bezoekers op het recyclageparken blijft wel behouden

Eén bezoek elke 7 dagen en zomeropeningsuren
Om de toestroom tot de recyclageparken te beperken werd er slechts elke 14 dagen 1 bezoek per gezin toegelaten. Dit wordt nu versoepeld naar 1 bezoek per 7 dagen. Dit betekent wel dat er 7 dagen tussen 2 bezoeken moeten zitten. Komt u dinsdag naar het recyclagepark dan mag u pas de volgende dinsdag een nieuw bezoek brengen.
Limburg.net stelt helaas vast dat een aantal bezoekers deze regels probeert te omzeilen.
Het heeft echter geen zin om vaker naar het recyclagepark te komen. Als je je vroeger terug aanmeldt op het recyclagepark zal de toegang geweigerd worden.

Vorige week werden de openingsuren van de recyclageparken al terug op zomeruur gezet. Dit betekent dat alle recyclageparken op weekdagen een uurtje langer open zijn.

Verkoop, afhalen quotum en betaling met bancontact opnieuw mogelijk
Naast de verkoop van compost, hakselhout en compostvaten en –bakken is ook het afhalen van het quotum huisvuilzakken opnieuw mogelijk op de recyclageparken. Bij het verlaten van het recyclagepark is het ook opnieuw toegelaten om te betalen met bancontact.

Beperk uw parkbezoeken tot het hoogstnoodzakelijke
Hoewel bezoekers opnieuw vaker kunnen langskomen op de recyclageparken van Limburg.net blijft het de regel dat een bezoek enkel is toegelaten als het noodzakelijk is.  
Het aantal bezoeker aan de recyclageparken liep de afgelopen weken opnieuw op waardoor er zich opnieuw wachtrijen vormen. Kom dus niet naar het recyclagepark als dat niet nodig is.

De meeste huis-aan-huis ophalingen gaan gewoon door dus pmd, tuinafval, … kunnen meegegeven worden met de huis-aan-huis ophaling en worden beter niet naar het recyclagepark gebracht. Indien mogelijk kunnen bepaalde afvalsoorten ook thuis gestockeerd worden tot na de coronacrisis.
Breng je toch een bezoek aan het recyclagepark? Bereid dit dat goed voor zodat het bezoek zo kort en zo vlot mogelijk afgelegd kan worden.

Aantal bezoekers op het recyclagepark blijft beperkt
Om de social distancing te respecteren blijft het aantal bezoekers dat wordt toegelaten op het recyclagepark beperkt. Het aantal toegelaten bezoekers is afhankelijk van de grootte van het park. Daarnaast vraagt Limburg.net om in de wagen te wachten en deze zo weinig mogelijk te verlaten. Hou ook zeker 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers. 

Nog geen asbestinzameling in het recyclagepark
Het is nog niet mogelijk om asbest naar het recyclagepark te brengen.  De persoonlijke beschermingsmiddelen die samen met het verpakkingsmateriaal gekocht moeten worden zijn nog niet beschikbaar.  

Grofvuil
Vanaf de maand mei zal de ophaling grofvuil opnieuw doorgaan zoals gepland.

Huisvuil naar recyclagepark tussen 16 juni en 12 september

Uitzonderlijk kan je tussen 16 juni en 12 september 2020 uw huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert:
• je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.
• je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je nog andere fracties bijheeft, doe je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.
• je kan enkel tussen 16 juni en 12 september huisvuil in bordeaux of grijze Limburg.net-huisvuilzakken op het park binnenbrengen.

Maar als je  geen problemen heeft om uw huisvuilzak te stockeren, kan je net zoals de rest van het jaar je huisvuilzak meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis. 

Inzameling papier en karton door verenigingen
In centrum Schaffen haalt Chiro Schaffen op zaterdag 23 mei het papier en karton aan huis op.  

Bekijk de drukte op en rond het recyclagepark voor je vertrekt
via www.limburg.net/recyclageparken.
 Klik op het recyclagepark van Diest, daar kan je bekijken hoe lang de file is. 

Respecteer aub deze voorzorgen, zo houden we het samen veilig. 

Meer info: www.limburg.net/corona 

Opgelet: het recyclagepark is tijdelijk enkel bereikbaar via de Kluisbergstraat 

Kaartje omleiding recyclagepark

Recyclagepark 

Gezinnen uit Diest kunnen met hun afval terecht op het recyclagepark van Limburg.net.

Ieder bezoek aan het park wordt geregistreerd aan de hand van je elektronische identiteitskaart of gemeentekaart (waar je de huisvuilzakken mee afhaalt). Hierdoor weet Limburg.net wat er op gezinsniveau aan afval wordt aangevoerd. Gezinnen die normale hoeveelheden afval brengen worden daarvoor beloond. Het park werkt hiervoor met vier quota, afgestemd op de normale jaarlijkse afvalproductie van een gezin. Zolang je die quota niet overschrijdt, is het recyclagepark gratis

Tarieven

Volgende soorten afval en hoeveelheden zijn gratis per gezin en per jaar:

 • recycleerbaar afval als papier, karton, holglas, vlakglas, pmd, kga, autobanden, textiel, metalen en kunststoffen: onbeperkt;
 • groenafval: 400 kg/gezin;
 • zuiver bouwpuin: 1.000 kg/gezin;
 • asbest: 200 kg/gezin.

Zodra jouw gezin het quotum overschrijdt, betaal je de volgende tarieven:

 • groenafval: € 0,05 per kg;
 • zuiver bouwpuin: € 0,025 per kg;
 • asbest: € 0,08 per kg.

Je betaalt vanaf de eerste kilo voor volgende afvalsoorten:

 • Grond en hout: € 0,05 per kg
 • porselein/tegels: € 0,08 per kg
 • Grofvuil en roofing: € 0,18 per kg

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) en andere afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, kunnen steeds gratis aangeleverd worden. De bezoeker die deze afvalstoffen uit het quotum wenst te halen, verwittigt de parkwachter bij het oprijden van de weegbrug.

Adres recyclagepark

Nijverheidslaan 33b, 3290 Diest (achter kringwinkel)

Openingsuren

Openingsuren zomer : (vanaf dinsdag na omschakeling naar de zomertijd)

 • zondag & maandag gesloten
 • dinsdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • woensdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • donderdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18 uur
 • vrijdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • zaterdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

Openingsuren winter : (vanaf dinsdag na omschakeling naar de wintertijd)

 • zondag & maandag gesloten
 • dinsdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
 • woensdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
 • donderdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • vrijdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
 • zaterdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

Uw afvalkalender op uw PC of smartphone?

Via www.limburg.net/afvalkalender kunt u uw gepersonaliseerde digitale afvalkalender raadplegen en importeren op uw smartphone of pc.

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
Warning 12 juni gesloten