Recyclagepark Limburg.net

Huidige situatie covid-19

Sinds dinsdag 28 juli 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht voor personen ouder dan 12 jaar. Limburg.net vraagt aan alle bezoekers om zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra ze het recyclagepark betreden.  

Maatregelen

 • Een mondmasker dragen is verplicht voor personen ouder dan 12 jaar.
 • Hou voldoende afstand (1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt. Hou rekening met lange wachttijden. Op www.limburg.net/recyclageparken kan u nakijken hoelang de wachtrij is.  
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.  
 • Sorteer uw afval thuis goed uit zodat je snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.
 • U moet de zuil zelf bedienen, de parkwachter mag u niet helpen.
 • Kom alleen naar het park. Enkel als u echt hulp nodig heeft om iets uit de auto te tillen en in de container te gooien, mag u een extra persoon meebrengen. De parkwachter kan u niet helpen met uitladen.
 • Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.  Zo mag telkens maar 1 persoon afval deponeren in dezelfde container. Wacht op voldoende afstand tot de container van uw keuze vrij is. 
 • Hou er rekening mee dat per bezoek het gewicht van uw voertuig samen met het afval en de inzittenden max. 5 ton mag bedragen. Het voertuig (inclusief aanhangwagen) moet in één geheel op de weegbrug passen.
 • We geven voorrang aan de interne circulatie en het transport van de containers. Wees hoffelijk!

We rekenen erop dat u bovenstaande regels respecteert  Zo houden wij het veilig!  

Asbest
Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan particulieren. Nu dit verbod is opgeheven en er stilaan opnieuw mondmaskers beschikbaar zijn kan de inzameling van asbest via de recyclageparken van Limburg.net opnieuw worden opgestart vanaf dinsdag 11 augustus.
Let wel op, het asbest moet verpakt worden aangeleverd. Het nodige verpakkingsmateriaal is vanaf 28 juli te koop op de recyclageparken.

De ophaling van asbest aan huis start vanaf 1 september. Een aanvraag voor ophaling kan vanaf 11 augustus worden ingediend.

meer info: www.limburg.net/asbest

Huisvuil naar recyclagepark tussen 16 juni en 12 september
Uitzonderlijk kan je tussen 16 juni en 12 september 2020 uw huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert:
• je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.
• je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je nog andere fracties bijheeft, doe je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.
• je kan enkel tussen 16 juni en 12 september huisvuil in bordeaux of grijze Limburg.net-huisvuilzakken op het park binnenbrengen.

Maar als je  geen problemen heeft om uw huisvuilzak te stockeren, kan je net zoals de rest van het jaar je huisvuilzak meegeven met de ophaling aan huis. 

Meer infowww.limburg.net/corona 

Recyclagepark 

Gezinnen uit Diest kunnen met hun afval terecht op het recyclagepark van Limburg.net.

Ieder bezoek aan het park wordt geregistreerd aan de hand van je elektronische identiteitskaart of gemeentekaart (waar je de huisvuilzakken mee afhaalt). Hierdoor weet Limburg.net wat er op gezinsniveau aan afval wordt aangevoerd. Gezinnen die normale hoeveelheden afval brengen worden daarvoor beloond. Het park werkt hiervoor met vier quota, afgestemd op de normale jaarlijkse afvalproductie van een gezin. Zolang je die quota niet overschrijdt, is het recyclagepark gratis

Tarieven

Volgende soorten afval en hoeveelheden zijn gratis per gezin en per jaar:

 • recycleerbaar afval als papier, karton, holglas, vlakglas, pmd, kga, autobanden, textiel, metalen en kunststoffen: onbeperkt;
 • groenafval: 400 kg/gezin;
 • zuiver bouwpuin: 1.000 kg/gezin;
 • asbest: 200 kg/gezin.

Zodra jouw gezin het quotum overschrijdt, betaal je de volgende tarieven:

 • groenafval: € 0,05 per kg;
 • zuiver bouwpuin: € 0,025 per kg;
 • asbest: € 0,08 per kg.

Je betaalt vanaf de eerste kilo voor volgende afvalsoorten:

 • Grond en hout: € 0,05 per kg
 • porselein/tegels: € 0,08 per kg
 • Grofvuil en roofing: € 0,18 per kg

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) en andere afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, kunnen steeds gratis aangeleverd worden. De bezoeker die deze afvalstoffen uit het quotum wenst te halen, verwittigt de parkwachter bij het oprijden van de weegbrug.

Adres recyclagepark

Nijverheidslaan 33b, 3290 Diest (achter kringwinkel)

Openingsuren

Openingsuren zomer : (vanaf dinsdag na omschakeling naar de zomertijd)

 • zondag & maandag gesloten
 • dinsdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • woensdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • donderdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18 uur
 • vrijdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • zaterdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

Openingsuren winter : (vanaf dinsdag na omschakeling naar de wintertijd)

 • zondag & maandag gesloten
 • dinsdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
 • woensdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
 • donderdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur
 • vrijdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur
 • zaterdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

Uw afvalkalender op uw PC of smartphone?

Via www.limburg.net/afvalkalender kunt u uw gepersonaliseerde digitale afvalkalender raadplegen en importeren op uw smartphone of pc.

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten