Informatie coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om

Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Toch een dokter nodig? Bel dan eerst naar je huisarts. Ga niet naar de spoeddienst. Indien je huisarts niet bereikbaar is, bel dan het centraal telefoonnummer 016 24 27 50. 

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  

Je kan ook per mail een vraag stellen of bellen naar het gratis info-nummer. 
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen.

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33
 • Via social media kan je ook op de hoogte blijven: volg het twitter-account (@be_gezondheid) en/of facebook-pagina (@volksgezondheid).

Procedure

Recente updates

De Nationale Veiligheidsraad heeft bijkomende maatregelen genomen, die vanaf 29 juli in werking treden.  Meer info: https://info-coronavirus.be/nl/news/nvr-2707/

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.

De telefonische contactopvolging werd gestart op 11 mei.

Hoe weet je nu zeker dat het om een echte contactonderzoeker gaat en geen fraudeur?

 • Het nummer van de contactopsporingslijn is altijd 02 214 19 19.
 • Kreeg je een sms? Dan is dat van het nummer 8811.

Sla deze nummers alvast op in je gsm.

Meer informatie over contactopvolging 

De beslissingen genomen door:

 • de gemeenteraad
 • de gemeenteraadscommissies
 • het college van burgemeester en schepenen
 • de burgemeester
 • de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het vast bureau
 • de voorzitter van het vast bureau
 • het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkelingsbedrijf Diest
 • het autonoom gemeentebedrijf Cultuucentrum diest

zijn terug te vinden in de raadpleegomgeving van de stad Diest.