Diest Belt

Diest Belt

Alle 65-plussers van Diest werden opgebeld om te horen hoe het met hen ging en of ze extra ondersteuning nodig hadden.

Wat is de bedoeling?

Mensen die aangaven dat ze extra hulp konden gebruiken, konden zich aanmelden via Diest Zorgt. Zo matchten we iedereen met een vrijwilliger. Die vrijwilliger ging dan in plaats van de hulpvrager naar de winkel, de apotheek, etc.

Werd je niet opgebeld?

We belden enkel mensen met een gekend telefoonnummer via 1207 of wittegids.be.
Alle inwoners van Diest ouder dan 65, kregen ook een flyer in de brievenbus met info over de werking. Zij konden zelf contact opnemen via het webformulier van Diest Zorgt of telefonisch via de contactgegevens.

Heb je zelf hulp nodig of maak je je zorgen over iemand uit een risicogroep? 

Je kan ons contacteren via diestzorgt@diest.be of via 013 357 773 of 0492 18 06 34 en wij kijken wat we voor jou kunnen betekenen.