Captatieverbod

Captatieverbod

Omwille van de langdurige droogte kan de Gouverneur van een captatieverbod uitvaardigen voor een aantal waterlopen in de provincie. Dit verbod houdt in dat het verboden is om water op te pompen uit de waterlopen die in het verbod vermeld staan omdat het waterpeil van deze waterlopen te laag is.

In het captatieverbod staat doorgaans geen einddatum vermeld: het geldt steeds totdat het wordt opgeheven, totdat de kritische toestand van de waterstanden voorbij is. Op de website van GEO Vlaams-Brabant kan je de situatie per waterloop opvolgen.

Huidige situatie

Het politiebesluit van 20 mei 2020 op het verbod om water te capteren en het uitbreidingsbesluit van 29 mei 2020 worden opgeheven. Het nieuwe captatieverbod van 05/08 gaat op 6 augustus 2020 van kracht.

Captatieverbod 20/05 vanaf 21/05
Uitbreiding captatieverbod van 21/05 vanaf 29/05
Tijdelijke opheffing uitbreiding van 29/05 tem 27/06
Uitbreiding captatieverbod van 21/05 vanaf 28/05
Captatieverbod 06/08 vanaf 06/08