Referentieadres

Iedere gemeente moet een bevolkingsregister bijhouden waarin Belgen en vreemdelingen met een verblijfsrecht worden ingeschreven. Deze inschrijving gebeurt op basis van de hoofdverblijfplaats. Je wordt dus ingeschreven waar je het grootste gedeelte van het jaar effectief verblijft.

Sommige mensen verblijven wel in België, maar hebben er geen hoofdverblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen, ... . De wet voorziet dat zij kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters met een referentieadres zodat ze bereikbaar zijn voor officiële instanties en een beroep kunnen blijven doen op hun rechten (bv. uitkeringen).

Voorwaarden

Je hebt geen eigen adres en behoort tot één van de volgende groepen:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning);
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin;
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin;
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;
 • je bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen;
 • je hebt geen eigen woning door een te laag inkomen;
 • de beschermde getuigen.

Wens je meer informatie, maak dan een afspraak.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je bent dakloos;
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister;
 • Je inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen;
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Wens je meer informatie, maak dan telefonisch een afspraak op het nummer 013/31.21.21.

Contact

Burgerzaken
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak