Inschrijven in een school in Diest

Wil je kind naar school in Diest?

Kies een school in 3 stappen.

  1. Bekijk de kalender van de inschrijfperiode(s)
  2. Kijk waar nog vrije plaatsen beschikbaar zijn voor het komende schooljaar
  3. Bezoek de website van een school die bij je kind past

Je vindt er ook meer informatie over regelgeving, instapperiodes voor kleuters, studietoelagen, problemen bij het inschrijven,...

Doelgroep

  • Ouder(s), voogd van kinderen die zich willen inschrijven in een kleuter - of lagere school in Diest. 

Procedure

Periode Wie? Datum
Voorrangsperiode Broers en zussen kunnen in deze periode inschrijven in de school waar reeds een kind van je gezin school loopt.  
Voorrangsperiode kinderen van personeel Iedereen kan zich inschrijven. De kinderen worden in groepen ingedeeld om een sociale spreiding in de scholen te stimuleren.  
Voorrangsperiode sociale mix Iedereen kan zich inschrijven. De kinderen worden in groepen ingedeeld om een sociale spreiding in de scholen te stimuleren. 13 juni 9 uur
Opvisperiode In deze periode nemen scholen contact met de leerlingen die in de wachtrij staan om hen definitief in te schrijven of een weigeringsdocument te bezorgen.  26 juni 12 uur
Vrije inschrijvingsperiode De vrije inschrijvingen lopen elk jaar vanaf 30 juni. (Tenzij deze dag in een weekend valt.) 30 juni 9 uur

Vragen

Je kan met vragen terecht bij verschillende instanties:

Uitzonderingen

Door corona is er een aangepaste inschrijvingsprocedure: inschrijven op afstand (per mail, telefonisch, google forms, ...). Elke school informeert daarover op haar website.

Contact

Flankerend Onderwijs
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België