GRUP Demervallei en Laak

Op 6 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ goed.

In uitvoering van artikel 2.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt de Vlaamse Regering het ontwerpplan aan een openbaar onderzoek van 19 mei 2020 tot en met 17 juli 2020.

Het plan kan je vinden door op deze link te klikken. 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan je het ontwerplan ook inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis van Diest. Hiervoor maak je eerst een afspraak op het nummer 013 35 32 59 of via www.ruimtelijkeordening.be

Je kan je bezwaren en opmerkingen uiterlijk op 17 juli 2020:

  • per aangetekende brief bezorgen aan de Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel)

  • of in de gemeente afgegeven tegen ontvangstbewijs

  • of digitaal bezorgen via de website van het Departement Omgeving waar een formulier te vinden is

 

Doelgroep

Iedereen kan een bezwaar of opmerking indienen. 

Procedure

Voor inzage neem je contact met de dienst ruimtelijke ordening van de stad Diest.

Bezwaren en opmerkingen worden ingediend volgens de voorgestelde procedure.

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten

Affiche openbaar onderzoek Demervallei en Laak