GBS Molenstede

Op vrijdag 20 september 2019 zal GBS Molenstede terug open zijn voor de leerlingen en gaan de lessen door zoals gepland. 

Verloop

1. Situatie
2. Controle asbestdeskundige
3. Maatregels
4. Opvolging
5. Nazorgmoment
6. Contact

1. Situatie

In GBS Molenstede gaan verbouwingswerken door voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw. In een gedeelte van het dak van het oude schoolgebouw werd asbest vastgesteld. Dit gedeelte werd tijdens de zomervakantie afgebroken door een gespecialiseerde firma op de correcte manier. Er werd een asbestinventaris opgemaakt. Tijdens de afronding van de meest recente afbraakwerken ontstond toch het vermoeden dat er vrijgekomen partikels asbesthoudend zouden kunnen zijn.

De stad nam onmiddellijk een asbestdeskundige onder de arm die de nodige vaststellingen deed. Er werd op dinsdag 17 september 2019, een visuele controle gehouden.

2. Controle door asbestdeskundige

Luchtmetingen en plakstalen

In eerste instantie werden er verscheidene luchtmetingen gedaan op 6 verschillende plaatsen in en rond het schoolgebouw. Daaropvolgend werd op basis van een visuele controle vastgesteld dat het om asbest gaat en werden er plakstalen genomen. Er 8 plakstalen genomen op het schooldomein. Verdeeld over locaties binnen het schoolgebouw en op de speelplaats.

De luchtmetingen werden geanalyseerd en dinsdagavond 17 september kregen we over 5 van deze metingen de zekerheid dat er geen probleem is. De 6de meting bevat partikels, maar er werd, toen nog niet bevestigd dat het om asbestvezels gaat. Vermits het oude dak afgebroken is, het puin in containers zat en deze containers niet meer in de schoolomgeving staan, is er geen onmiddellijk gevaar. We besloten toen de resultaten van de plakstalen niet af te wachten en hebben onmiddellijk maatregelen genomen. 

We kregen op woensdag 18 september 2019 alle resultaten van de verschillende controles die dinsdag 17 september werden uitgevoerd binnen.
In één van de luchtmetingen, zijnde deze in de refter van het bestaande schoolgebouw, werd een vezel aangetroffen. Na verder onderzoek blijkt dat dit niet om asbest gaat.
Er werden 8 plakstalen genomen op verschillende plaatsen op het schooldomein. Één van deze plakstalen bevatte sporen van witte asbest. Het ging over het staal dat genomen is op de buitenspeelplaats.

Dit bevestigt wat we al wisten en was in lijn met de veiligheidsmaatregelen die we al namen.

3. Welke maatregels werden genomen? 

De luchtmetingen werden op dinsdag 17/09/2019 gehouden om duidelijkheid te krijgen over de situatie.
Er was contact met de betrokken aannemer en met de asbestdeskundige.
Het bestuur besloot, na het ontvangen van de resultaten, meteen om woensdagochtend 18 september en later ook om op donderdag 19 september 2019 de school niet te openen.
Er werd opvang voorzien voor de kinderen in ’t Molenhuis. 

Op vlak van de openbare veiligheid

Vanaf woensdag 18/09/2019 werd de schoolsite gereinigd door een professionele firma onder toezicht van de asbestdeskundige. De reiniging werd op donderdag 19/09/2019 voltooid, waarop opnieuw controles op uitgevoerd werden door de asbestdeskundige. De resultaten werden tijdens de middag van donderdag 19/09/19 geanalyseerd.  Om de openbare veiligheid te verzekeren, werd de school pas vrijgegeven wanneer er uitsluitsel was dat de omgeving veilig is. We lieten ons hier als stad door een asbestdeskundige bijstaan. 

Op vlak van (na)zorg voor ouders en leerlingen

We zorgden voor opvang voor alle kinderen voor de duur van de opruimwerken en tot de site terug veilig was. Ouders die hiervoor kozen, mochten hun kinderen thuis houden. De school registreerde deze afwezigheden, maar gezien de omstandigheden, telden deze niet als een onwettige afwezigheid. 
Onze leerkrachten kregen meteen een briefing over de situatie. De kinderen kunnen blijvend open vragen stellen over wat er aan de hand is aan hun leerkrachten.

Indien ouders nog met vragen zitten, kunnen ze zich wenden tot de directie van de school. 

Op vlak van de omwonenden 

Er werd geen verspreiding van asbest geconstateerd buiten het schooldomein, dus er is geen risico voor de onmiddellijke omgeving. Zit je toch met vragen, dan kan je contact opnemen met onze preventiedienst. 

4. Opvolging

Mogelijks zijn er fouten gebeurd bij de afbraakwerken.

Het bestuur hecht veel belang aan de veiligheid van al haar inwoners. We nemen deze situatie ernstig en zullen dit dossier verder opvolgen.

5. Nazorgmoment

Op woensdagavond 18/09/2019 om 20 uur ging er in ‘t Molenhuis een nazorgmoment door om de situatie helder te kaderen en om een antwoord te bieden op alle vragen waar betrokkenen mee zaten (in de mate van het mogelijke). 

6. Voor meer informatie

Zit je met vragen over omgaan met asbest? Dan kan je terecht op de website van ovam. www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Ouders en betrokkenen die kunnen voor verdere vragen terecht bij de directie van GBS Molenstede. De adressen van onze e-maillijst die we aanlegden, wordt verwijderd volgens de GDPR-regelgeving (Wet op de privacy). Burgers die nog met vragen zitten, kunnen deze richten tot onze preventiedienst. We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met beleefde groeten,

Namens het bestuur van de stad Diest

Directie GBS Molenstede

 

Contact

Preventie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00-12:30
09:00-12:30
16:00-19:00
09:00-12:30
09:00-12:30
09:00-12:30