Cultuurraad

Wat is de Diestse cultuurraad?

De cultuurraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur en actief op verschillende fronten:

 • adviezen geven op vraag van het bestuur
 • zelf vragen stellen en adviezen geven aan het bestuur
 • voelen wat er leeft op vlak van cultuur en dit communiceren
 • de socio-culturele verenigingen vertegenwoordigen
 • de socio-culturele verenigingen ondersteunen (o.a. via het subsidiereglement)
 • samenwerkingen stimuleren
 • zelf activiteiten opzetten

Een overzicht van alle verenigingen aangesloten bij de cultuurraad vind je hier

Doelgroep

Individuen met een passie voor cultuur.

 • Wil jij inspraak in het beleid van de stad?
 • Wil jij je inzetten om meer mensen te betrekken bij het cultuurbeleid, voor een bepaald project of om een onderbouwd advies te geven aan het schepencollege?

Dan ben jij welkom bij de vernieuwde Diestse cultuurraad!

Advieslener

Mensen die zich aangesproken voelen, maar geen tijd hebben voor een structureel engagement, mogen zich melden als adviesverlener. 
Dit houdt in: 

 • Je gegevens staan op een lijst van adviesverleners
 • Je maakt deel uit van de Cultuurraad (op het niveau van de Algemene Vergadering) en wordt hier ook op uitgenodigd
 • Je wordt vrijblijvend uitgenodigd op werkgroepen aangaande jouw expertise
 • Jouw mening of expertise kan gevraagd worden door leden van de Raad van Bestuur in specifieke adviezen of dossiers

Interesse? Mail dan snel naar cultuurbeleid@diest.be

Leden van Raad van Bestuur

De leden van de nieuwe Raad van Bestuur vind je hieronder, neem gerust contact op met één van hen.

Dagelijks bestuur

Voorzitter Pieter Claes
Penningmeester Gust Battain
Vertegenwoordiger socio-culturele verenigingen  
Vertegenwoordiger kunstverenigingen Cindy Degol

Leden Raad van Bestuur Cultuurraad 2019 - 2024
 

Naam Contactgegevens
Alexander Vandebeek alexander.vandebeek@gmail.com
An Baraitre an.baraitre@gmail.com
Benny Madalijns benny.madalijns@telenet.be
Carl Arkesteyn carl@arkesteyn.eu
Carola Orye carolaorye@gmail.com
Christine De Cafmeyer christine.de.cafmeyer@telenet.be
Cindy Degol cindy.degol@icloud.com
Evelien Prinsen evelienpr@gmail.com
Filip Gombeer filip.gombeer@gmail.com
Greta Parys gparijs@hotmail.com
Gust Battain august.battain@telenet.be
Hilde Draelants hildedraelants@hotmail.com
Ilaria Miniaci ilaria.miniaci@gmail.com
Ivan Popovic ivan@ivanpopovic.com
Jef Rasschaert jef.rasschaert@skynet.be
Marina Broos marina.broos1@gmail.com
Patrick Madalijns patrick.madalijns@telenet.be
Philippe Derveaux philippe.derveaux@skynet.be
Pieter Claes pieter.claes@gmail.com

Subsidies

Het subsidiereglement voor de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad werd in 2017 samengevoegd met het voormalige huishoudelijke reglement tot het nieuwe Reglement cultuurraad Diest.

De formulieren voor de jaarlijkse aanmelding en het aanvragen van subsidies vind je hier. Subsidies voor het werkingsjaar 2020 (met uitbetaling voorzien in 2021) kunnen op dit moment nog niet aangevraagd worden, de verenigingen krijgen bericht wanneer dit mogelijk is.

Opgelet: verenigingen die reeds lid zijn van de cultuurraad en die subsidiegerechtigd zijn, dienen ook jaarlijks de subsidieaanvraag in te leveren. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij je vertegenwoordiger binnen de raad van bestuur, het secretariaat adviesraden of de projectcoördinator cultuur.

Cultuurpenning - Cultuurtrofee

Jaarlijks reikt de Diestse Cultuurraad enkele prijzen uit aan verenigingen of personen die zich binnen onze stad verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel vlak.

De Cultuurpenning is bedoeld als stimulans en blijk van waardering voor de verdienstelijke en onvoorwaardelijke inzet op cultureel vlak in Diest en deelgemeenten.
De Cultuurtrofee is bedoeld als onderscheiding voor een duurzaam of uitzonderlijk cultureel gebeuren waarbij het op de voorgrond doen treden van onze stad Diest centraal staat.
Wil je zelf iemand voordragen voor een van deze prijzen, lees dan de voorwaarden in het reglement Cultuurpenning - Cultuurtrofee.

Meer informatie over de winnaars van 2019 lees je in dit persbericht.

docx bestandPERSBERICHT CULTUURRAAD 2019.docx (15 kB)

Jaar Winnaar Cultuurtrofee  Winnaars Cultuurpenningen
2019 Herman Degelin Jan Enkels
Werkgroep rond de apotheek Elisabethgasthuis

 

Contact

Cultuur
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest
België
013 46 06 47
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:30
13:30 - 19:00
08:30 - 12:30
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten