Cultuurraad

Wat is de Diestse cultuurraad?

De cultuurraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur en actief op verschillende fronten:

 • adviezen geven op vraag van het bestuur
 • zelf vragen stellen en adviezen geven aan het bestuur
 • voelen wat er leeft op vlak van cultuur en dit communiceren
 • de socio-culturele verenigingen vertegenwoordigen
 • de socio-culturele verenigingen ondersteunen (o.a. via het subsidiereglement)
 • samenwerkingen stimuleren
 • zelf activiteiten opzetten

Een overzicht van alle verenigingen aangesloten bij de cultuurraad vind je hier.

Doelgroep

Iedereen met een passie voor cultuur.

 • Wil jij inspraak in het beleid van de stad?
 • Wil jij je inzetten om meer mensen te betrekken bij het cultuurbeleid, voor een bepaald project of om een onderbouwd advies te geven aan het schepencollege?

Dan ben jij welkom bij de vernieuwde Diestse cultuurraad!

Advieslener

Mensen die zich aangesproken voelen, maar geen tijd hebben voor een structureel engagement, mogen zich melden als adviesverlener. 
Dit houdt in: 

 • Je gegevens staan op een lijst van adviesverleners
 • Je maakt deel uit van de Cultuurraad (op het niveau van de Algemene Vergadering) en wordt hier ook op uitgenodigd
 • Je wordt vrijblijvend uitgenodigd op werkgroepen aangaande jouw expertise
 • Jouw mening of expertise kan gevraagd worden door leden van de Raad van Bestuur in specifieke adviezen of dossiers

Interesse? Mail dan snel naar cultuurbeleid@diest.be

Leden van Raad van Bestuur

De leden van de nieuwe Raad van Bestuur vind je hieronder, neem gerust contact op met één van hen.

Dagelijks bestuur

Voorzitter Pieter Claes
Penningmeester Gust Battain

Leden bestuursorgaan Cultuurraad 2019 - 2024
 

Naam Contactgegevens
Benny Madalijns benny.madalijns@telenet.be
Evelien Prinsen evelienpr@gmail.com
Filip Gombeer filip.gombeer@gmail.com
Greta Parys gparijs@hotmail.com
Gust Battain august.battain@telenet.be
Hilde Draelants hildedraelants@hotmail.com
Ilaria Miniaci ilaria.miniaci@gmail.com
Ivan Popovic ivan@ivanpopovic.com
Jef Rasschaert jef.rasschaert@skynet.be
Marina Broos marina.broos1@gmail.com
Patrick Madalijns patrick.madalijns@telenet.be
Philippe Derveaux philippe.derveaux@skynet.be
Pieter Claes pieter.claes@gmail.com

Subsidies

Het subsidiereglement voor de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad werd in 2017 samengevoegd met het voormalige huishoudelijke reglement tot het nieuwe Reglement cultuurraad Diest.

De formulieren voor de jaarlijkse aanmelding en het aanvragen van subsidies vind je hier. 

Opgelet: verenigingen die reeds lid zijn van de cultuurraad en die subsidiegerechtigd zijn, dienen ook jaarlijks de subsidieaanvraag in te leveren. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij je vertegenwoordiger binnen de raad van bestuur, het secretariaat adviesraden of de projectcoördinator cultuur.

Cultuurprijs

Met het oog op het bevorderen van het culturele gebeuren in Diest en voor een verdienstelijke inzet op cultureel vlak, kan de Cultuurraad Diest jaarlijks een cultuurprijs toekennen. Deze cultuurprijs kan bestaan uit een cultuurtrofee, één of meer cultuurpenning(en) en een publiekspenning. Lees alles over de voorwaarden in het reglement Cultuurprijs.
 
De cultuurtrofee is een blijk van erkentelijkheid voor een jarenlange actieve inzet en duurzame bijdrage tot het culturele leven in Diest. Deze trofee vormt een bekroning voor een trouwe en jarenlange inzet ten gunste van het culturele leven in onze stad.  
 
De cultuurpenning is bedoeld als een stimulans en blijk van waardering voor de verdienstelijke inzet of een vernieuwende activiteit op cultureel vlak. 
 
De publiekspenning bekroont een culturele activiteit, evenement of tentoonstelling welke in het afgelopen culturele jaar - periode van september voorbije jaar tot augustus actuele jaar – het culturele gebeuren in Diest op een opmerkzame wijze onder de aandacht heeft gebracht. 

 

Meer informatie over de winnaars van 2022 lees je in dit persbericht.

pdf bestand20220614_Diest brengt hulde aan culturele “ambassadeurs” met cultuurtrofee en cultuurpenning.pdf (272 kB)

 

Jaar Winnaar Cultuurtrofee  Winnaars Cultuurpenningen
2019 Herman Degelin Jan Enkels
Werkgroep rond de apotheek Elisabethgasthuis
2022

Guy Swinnen (2020)

Jeffrey Sprockeels (2021)

Marie Louise Batardy

 

Contact

Cultuur
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest
België
013 46 06 43
08:30 - 12:30
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:30
13:30 - 19:00