Informatie coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om

Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Toch een dokter nodig? Bel dan eerst naar je huisarts. Ga niet naar de spoeddienst. Indien je huisarts niet bereikbaar is, bel dan het centraal telefoonnummer 016 24 27 50. 

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  

Je kan ook per mail een vraag stellen of bellen naar het gratis info-nummer. 
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen.

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33
 • Via social media kan je ook op de hoogte blijven: volg het twitter-account (@be_gezondheid) en/of facebook-pagina (@volksgezondheid).

De beslissingen genomen door:

 • de gemeenteraad
 • de gemeenteraadscommissies
 • het college van burgemeester en schepenen
 • de burgemeester
 • de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het vast bureau
 • de voorzitter van het vast bureau
 • het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkelingsbedrijf Diest
 • het autonoom gemeentebedrijf Cultuucentrum diest

zijn terug te vinden in de raadpleegomgeving van de stad Diest.