Corona update

Beschrijving

Update 24/04 - Overlegcomité

 

Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april. Dit wil zeggen dat mensen vanaf 26 april mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf 26 april opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten - heropenen onder de verstrengde protocollen.

Terrassen

Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelde huishouden)
 • minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • enkel zitplaatsen aan tafel
 • mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel zitten
 • bediening aan de bar is niet toegestaan
 • de klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • de openingsuren zijn beperkt van 08.00 u tot 22.00 u

Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en evenementsector van de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

Jeugd- en clubactiviteiten

Het overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachtingen vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

Update 14/04 - Overlegcomité

 

Heropening scholen

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april 2021 worden de lessen hervat als volgt:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor 'leren en werken' = voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar = 50% anwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs = 1 dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april 2021. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april 2021 eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10 personen. Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten - mogen heropenen onder de verstrengde protocollen. Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

Buitenplan

Op 8 mei 2021, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd en beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. Activiteiten in georganiseerd verband (zoals sportclubs of verenigingen) kunnen maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen. Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (inclusief recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur 's morgens enkel in de openbare ruimte mag met maximaal 3 personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

Indien de cijfers (in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg) het toelaten, wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei 2021 mag een huishouden 2 personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaat worden niet meegerekend. 

 

Update 24/03 - Overlegcomité

 • Samenkomst buiten met maximaal 4 personen
  De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot max. 4 personen. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.
   
 • Niet-essentiële winkels op afspraak
  Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak. Het maximaal aantal klanten dat tegeliljk binnen mag, hangt af van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
  Leveringen aan huis en 'click-and-collect' blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.
   
 • Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.
   
 • Sluiting niet-medische contactberoepen
  De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit zijn onder meer:
  • schoonheidssalons
  • niet-medische pedicurezaken
  • nagelsalons
  • massagesalons
  • kapperszaken en barbiers
  • tatoeage- en piercingsalons
    
 • Jeugd en onderwijs
  De lessen van secundaire en lagere scholen worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open, zij hebben zelf de keuze om te sluiten. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
  Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groep van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.
   
 • Striktere controles op telewerk
  De controles op verplicht telewerk worden opgedreven en verscherpt.
  Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. 
   
 • Niet-essentiële reizen blijven verboden
  Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.
   
 • Betogingen
  Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50 personen.

Wat is momenteel toegestaan


Evenementen

Er gaan tot nader order geen evenementen door conform het Ministrieel Besluit.
De richtlijnen van het ministrieel besluit zijn van toepassing. Ook gelden er verschillende sectorprotocollen. Hierbij geldt dat de strengste maatregel van toepassing is indien er meerdere categorieën mogelijk zijn.

 • Alle evenementen en publiek toegankelijke voorstellingen kunnen tot nader order niet georganiseerd worden.
 • Verenigingen die een takeaway organiseren dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • het volledige bereidings- en verpakkingsproces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur
  • indien er niet aan huis geleverd wordt, werkt de vereniniging met een afhaalpunt d.m.v. tijdsloten en een circulatieplan waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van éénrichtinsverkeer
  • organiseer de afhaal in de buitenlucht
 • Wandelingen kunnen plaatsvinden indien het samenscholingsverbod (max. 4 personen) en de nodige afstand gerespecteerd worden

Sport

 • - 13 jaar (°2008 of later):
  • bij voorkeur outdoor;
  • outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan;
  • indoor en outdoor kan dit in een groep van max. 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dit maximum aantal personen;
  • voor begeleiding geldt te alle tijde mondmaskerplicht
  • wedstrijden zijn niet toegelaten
 • 13 tot 18 jaar (°2007 - °2003):
  • indoor sporten is verboden
  • outdoor, en in zwembaden:
   • trainen met contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport;
   • in een groep van maxumum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dit maximum aantal personen
  • voor begeleiding geldt te alle tijde mondmaskerplicht
  • wedstrijden zijn niet toegelaten
 • vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):
  • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 4 personen, sportbegeleider inbegrepen en met 1,5 m afstand;
  • in instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 4 personen, sportbegeleider inbegrepen met 1,5 m afstand toegestaan.

Georganiseerd jeugdaanbod

 • Voor kinderen -13 jaar:
  • groepen van max. 10 kinderen in- en outdoor. Begeleiding telt niet mee. 
  • maximaal inzetten op buitenactiviteiten, in het bijzonder voor activiteiten met hoge intensiteit zoals sport en spel;
  • voor begeleiding geldt te alle tijde mondmaskerplicht.
 • Voor jongeren 13 - 18 jaar:
  • groepen van max. 10 personen, begeleiding telt niet mee;
  • buitenactiviteiten zijn verplicht. Indien buiten niet mogelijk of haalbaar, dient de activiteit te worden geannuleerd
  • activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze;
  • er geldt een mondmaskerplicht, tenzij bij intensieve inspanning of als de afstand bewaard wordt. Begeleiding moet de hele tijd een mondmasker dragen.
 • Wat kan voor +18 jaar:
  • Gezien er in de samenleving een samenscholingsverbod geldt tot 4 personen buiten, kan je ook in georganiseerd verband met +18-jarigen samen komen. Gezien dit onder de samenscholingsregels valt, is het hier inclusief begeleiding. Hou afstand.

Update 19/03 - Overlegcomité


Voor kinderen tot 13 jaar: Bij voorkeur sport je outdoor

 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Dit kan in een groep van maximaal 10 personen, sportbegeleiders niet meegerekend
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, ...) zijn niet toegestaan
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op de verspreiding van COVID-19

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor sporten is niet toegestaan
 • Outdoor, en in zwemaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximaal 10 personen, begeleiders niet meegerekend. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, ...) zijn niet toegestaan
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op de verspreiding van COVID-19

Vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger)

 • Outdoor sportactiviteiten, training of outdoor sportlessen volgen met maximaal 4 personen, begeleiders inbegrepen en met 1,5 meter afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassennen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximaal 4 personen, sportbegeleider inbegrepen, met 1,5 meter afstand toegestaan.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • groepen van maximaal 10 personen (exclusief begeleiders)
  • bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen
  • kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen
  • begeleiding draagt mondmaskers
  • geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod;
  • indoor lunchen is mogelijk;
  • overnachtingen zijn niet mogelijk
 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • groepen van maximum 10 personen (exclusief begeleiders)
  • outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan
  • geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • begeleiding draagt mondmaskers
  • meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is niet mogelijk
  • overnachtingen zijn niet mogelijk
  • de richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevold

Update 05/03 - Overlegcomité

Begrafenissen

 • Vanaf 8 maart 2021 kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen, en maximaal 1 persoon per vierkante meter.