Privacy

De stad Diest respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.

 

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan de stad Diest bezorgt.

 

Indien je dat wenst worden deze gegevens geschrapt. Stuur hiervoor een e-mail naar info@diest.be