Recyclagepark Limburg.net

Het recyclagepark in Diest bevindt zich op volgend adres:

Nijverheidslaan 33b

3290 Diest

(achter kringwinkel)

 

Elk bezoek aan het park wordt geregistreerd aan de hand van je elektronische identiteitskaart of gemeentekaart (waar je de huisvuilzakken mee afhaalt). Hierdoor weet Limburg.net wat er op gezinsniveau aan afval wordt aangevoerd.

 

Gezinnen die normale hoeveelheden afval brengen worden daarvoor beloond. Het park werkt hiervoor met vier quota, afgestemd op de normale jaarlijkse afvalproductie van een gezin. Zolang je die quota niet overschrijdt, hoef je niet te betalen. Wie aan afvalpreventie doet en goed sorteert, draait dus niet op voor andermans wangedrag.

 

Tarieven

Volgende soorten afval en hoeveelheden zijn gratis per gezin en per jaar:

  • recycleerbaar afval als papier, karton, holglas, vlakglas, pmd, kga, autobanden, textiel, metalen en kunststoffen: onbeperkt
  • groenafval: 400 kg/gezin
  • zuiver bouwpuin: 1.000 kg/gezin
  • asbest: 200 kg/gezin

 

Zodra jouw gezin het quotum overschrijdt, betaal je de volgende tarieven:

  • groenafval: 0,05 euro/kg
  • zuider bouwpuin: 0,025 euro/kg
  • asbest: 0,08 euro/kg

 

Je betaalt vanaf de eerste kilo voor volgende afvalsoorten:

  • Grond en hout: 0,05 euro/kg
  • porselein/tegels: 0,08 euro/kg
  • Grofvuil en roofing: 0,18 euro/kg

 

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) en andere afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, kunnen steeds gratis aangeleverd worden. De bezoeker die deze afvalstoffen uit het quotum wenst te halen, verwittigt de parkwachter bij het oprijden van de weegbrug.

 

Openingsuren

Openingsuren zomer : (vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de zomertijd)

zondag & maandag gesloten

dinsdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur

woensdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur

donderdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18 uur

vrijdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur

zaterdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

 

Openingsuren winter : (vanaf dinsdag na het weekend waarin omgeschakeld wordt naar de wintertijd)

zondag & maandag gesloten

dinsdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

woensdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

donderdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur

vrijdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

zaterdag : 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

 

Uw afvalkalender op uw PC, gsm, pda of smartphone ? Via www.limburg.net/afvalkalender kunt u uw gepersonaliseerde digitale afvalkalender raadplegen en importeren op uw smartphone of pc.