Wateroverlast

Wat te doen in geval van schade door wateroverlast 2 juni 2018?

 Gebeurtenissen zaterdag 2 juni 2018

Heeft u een brandverzekering?

 

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken, zoals ook wateroverlast.

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.


Wat te doen bij wateroverlast?

Op de website van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, staat nog een handig overzicht over wat te doen na wateroverlast.

Klik hier voor het overzicht.

 

 

Het doel is om het grote publiek te informeren over risico's en verzekeringen. De informatie op deze website werd met alle mogelijke zorg samengesteld en wil duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel. 

 

Verzamel gegevens van de schade

 

Stel een dossier samen (eventueel met uw brandverzekeraar) over de geleden schade met foto's en een indien mogelijk een verslag van de verzekeringsexpert.

Indien u geen brandverzekering heeft, maakt u zelf een raming van de schade.

 

Informeren van stad over geleden schade

 

Neem contact op met de stedelijke preventiedienst. Het is de taak van de getroffen stad om zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De stad zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, dat alle wetenschappelijke en financiële informatie verzamelt om een dossier samen te stellen.

 

Procedure tot erkenning als natuurramp

 

Op basis van de aanvragen van de getroffen steden, stelt het Vlaams Rampenfonds een dossier samen over de natuurramp, en vraagt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid. Hij legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Indien de wateroverlast wordt erkend als natuurramp, hebben de getroffenen 3 maanden de tijd om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams rampenfonds.

Contact