Sociale Kruidenier

De Welvaart is geopend!


Dinsdag 15 mei opende de Sociale Kruidenier op het Begijnhof.
Bedankt voor jullie naamsuggesties en vooral bedankt aan Gerda Horions om ons de winnende benaming door te sturen.
'De Welvaart' legt immers een historische link naar kruidenierswinkels van vroeger

De sociale kruidenier

 

Iedereen is er welkom voor betaalbare gezonde voedingswaren, huishoud- en verzorgingsproducten.

De sociale kruidenierswinkel wil iedereen gezonde en betaalbare voeding aanbieden. Verse voeding van goede kwaliteit is belangrijk voor iedereen, maar de ene persoon beschikt over een groter budget voor voedingswaren dan de andere. Daarom worden in de winkel twee tarieven gehanteerd. Het sociaal tarief is van toepassing voor personen met een beperkt inkomen. Om recht te hebben op dit sociaal tarief, moet je inkomen onder een vastgelegd maximum liggen en moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Belangstellenden kunnen bij het CAW of het OCMW een aanvraag doen. Wie niet in aanmerking komt, betaalt het solidaire tarief.

 

 

Ontmoetingsruimte

 

Naast de winkel wordt in het pand op het Begijnhof ook nog een ontmoetingsruimte ingericht. Die dient als klankbord om te weten wat er leeft onder de mensen. De sociale kruidenier wil immers een brug vormen tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties en tussen organisaties onderling. Door het organiseren van allerlei vormingen, infomomenten enzovoort, wil de sociale kruidenierswinkel een steentje bijdragen aan een Diest met warmte voor iedereen. De ontmoetingsruimte wordt ingericht door de Kringwinkel Diest, die zo een extra 'etalage' krijgt van het eigen aanbod. Je kan de meubelen en decoratie ter plaatse kopen.

 

Waar?

Kerkstraat 3, Begijnhof Diest

 

Wanneer?

Dinsdag van 13 uur - 18.30 uur en op vrijdag van 13 uur - 17 uur.

 

Contact