Mijn Dossier

Kent u "Mijn Dossier", de online toepassingen die u toegang geeft tot uw gegevens en attesten uit het Rijksregister?

 

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken die het u mogelijk maakt om uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en om attesten te downloaden.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u uw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier rapporteren, uw contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze u de kans geeft attesten uit het Rijksregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar u zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

 

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?


Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn Dossier heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware)

 

De meest recente driver kan u hier vinden:

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren

 

Van zodra uw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan u met behulp van uw eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen.

U surft naar het volgende adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

Voor u toegang krijgt tot u gegevens in Mijn DOSSIER, zal u uw pincode van uw eID moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.

 

Indien u uw pincode niet kent of niet meer heeft kan u die hier aanvragen

 

mijndossier__Custom_.jpg


Vele voordelen


Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging, voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

 

-        Gemakkelijker: U hoeft zich niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.

-        Sneller: U beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. U kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en  7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die u er om vroeg.

-        Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.

-        Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.

-        Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

 

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met u communiceren.

 

Juridische waarde


De attesten verkregen via 'Mijn DOSSIER' bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren.

 

Contact

Aanverwante info