Verkiezingen

De eerstvolgende verkiezingen zijn op zondag 14 oktober 2018.

Dit zijn verkiezingen voor gemeenteraad en provincieraad.

Algemene info kan je terug vinden op de website van het Vlaams parlement en op de website van Binnenlandse Zaken. Specifieke informatie over de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018, kan je terug vinden op de website van "Vlaanderen kiest".

 

Indien je een afspraak wenst, klik dan hier en noteer bij 'opmerkingen' waarvoor je langs komt.

 

Voor deze verkiezingen is deelname mogelijk voor burgers van vreemde origine:

 

- EU
- NIET-EU

EU-onderdanen

Algemene voorwaarden

- 18 jaar zijn op 14/10/2018 (=datum verkiezingen)
- ingeschreven zijn op 01/08/2018 (=datum opmaak kiezerslijst)
- op 14/10/2018 genieten van burgerlijke en politieke rechten
- ten laatste op 31/07/2018 (=dag vòòr opmaak kiezerslijst) aanvraag indienen om ingeschreven te worden op kiezerslijst – niet tussen 1/08/2018 en 14/10/2018=datum opmaak kiezerslijst en datum verkiezingen

 

Aanvraag blijft geldig:

 

- zolang burger in België verblijft
- voldoet aan kiesvoorwaarden
- geen afstand heeft gedaan van hoedanigheid van kiezer

 

Dus inschrijving van vorige (zelfde) verkiezing blijft geldig waardoor ook stemplicht.

 

Bijzondere voorwaarden

Verenigd Koninkrijk: kunnen nog steeds deelnemen.

 

Welke verblijfsdocumenten:

E/E+/bijlage 8/bijlage 8bis

 

Het aanvraagformulier om je in te schrijven vindt je hier.

NIET-EU-onderdanen

Algemene voorwaarden

- 18 jaar zijn op 14/10/2018 (=datum verkiezingen)
- ingeschreven zijn op 01/08/2018 (=datum opmaak kiezerslijst)
- op 14/10/2018 genieten van burgerlijke en politieke rechten
- ten laatste op 31/07/2018 (=dag vòòr opmaak kiezerslijst) aanvraag indienen om ingeschreven te worden op kiezerslijst – niet tussen 1/08/2018 en 14/10/2018=datum opmaak kiezerslijst en datum verkiezingen

 

Aanvraag blijft geldig:
- zolang burger in België verblijft
- voldoet aan kiesvoorwaarden
- geen afstand heeft gedaan van hoedanigheid van kiezer

 

Dus inschrijving van vorige (zelfde) verkiezing blijft geldig waardoor ook stemplicht.

 

Bijzondere voorwaarden
algemene voorwaarden (zie hierboven) PLUS

- bijkomende verklaring bij aanvraag tot inschrijving om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

- op het moment van de indiening van de aanvraag moet betrokkene vijf jaar ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in België hebben, en dit gedekt door een wettelijk verblijf.

 

Welke verblijfsdocumenten :

A-kaart, B-kaart, C-kaart, D-kaart, F-kaart, F+-kaart, H-kaart, bijlage 15 (niet indien voor grensarbeiders), bijlage 19-ter (enkel indien gevolgd door F-kaart), A.I.(enkel indien gevolgd door positief dossier mag de periode onder A.I. meegeteld worden), bijlage 35 (ook enkel na positief beroep)

Tellen NIET: bijlage 3 en bijlage 3-ter

 

Vijf jaar ononderbroken verblijf:

Een bevel maakt een einde aan het verblijf en bij een nieuwe aanvraag begint dus ook een nieuwe periode.

 

Het aanvraagformulier om je in te schrijven vindt je hier.

 

Dienst Verkiezingen Diest: Karine Brockmans 013/353.250

Extra info en aanvraagformulieren om te worden ingeschreven op de kiezerslijst : www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister

 

 

Contact