banner

Kom kennismaken met het toekomstbeeld voor Demer- en Laakvallei

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke besturen hebben eind 2016 de toekomstvisie voor de Demer- en Laakvallei bekrachtigd. Nu stellen ze die visie graag aan je voor op de infomarkten in Aarschot, Werchter en Zichem.


Je verneemt er hoe de Demerpartners samen werken aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demervallei. Het project hoort bij het Sigmaplan, dat de Schelde en haar zijrivieren meer ruimte biedt om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen en zeldzame riviernatuur terug alle kansen geeft.


Toekomstvisie in een notendop

Probleem

Wateroverlast voor omwonenden door hoge waterstanden in de winter. Verdroging van natte riviernatuur en een onaantrekkelijke Demer door de lage waterstanden in de zomer.


Oorzaken
Het rechttrekken en indijken van de Demer, het gewijzigde landgebruik en de verregaande verharding van haar vallei.


Oplossing
We brengen de rivier terug in relatie met de vallei door hermeandering en semi-natuurlijkere overstroming, samen met het bouwen van veiligheidsdijken.


Resultaat
Een overstroombare oppervlakte die een watervolume van 4.400 Olympische zwembaden kan bufferen, een marathonlengte om te kanovaren, te veel dier- en plantensoorten om op te noemen, genieten voor wandelaars en fietsers … 

 

Geïnteresseerd?

Geboeid geraakt door de toekomst van de Demer- en de Laakvallei? 
Je bent hartelijk welkom op onze infomarkten:

 • dinsdag 21 februari van 16 tot 20 uur

  Gasthuis in Aarschot (Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot)

 • dinsdag 23 februari van 16 tot 20 uur

  Jack-Op in Werchter (Amerstraat 1, 3118 Werchter)

 • woensdag 15 maart van 16 tot 20 uur

  Hemmekes in Zichem (Ernest Claesstraat 34C, 3271 Zichem)

   

meer info op www.sigmaplan.be