Heraanleg Demer door Diest

Rivier doet de stad herademen

Eind jaren '60 verdween de Demer uit het centrum van Diest.

De overstromingen en de geurhinder waren een last, en men leidde de rivier rond de stad.

De oude rivierbedding werd dichtgemaakt.

 

De voorbije decennia is de waterkwaliteit van de Demer echter zodanig verbeterd dat de openlegging opnieuw mogelijk werd.

De Vlaamse Milieumaatschappij, het stadsbestuur en Aquafin sloegen de handen in elkaar om het Demerwater opnieuw in de stad te brengen, proper én veilig.

 

Bij het ontwerp werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de oorspronkelijke loop van de Demer.

Het traject start aan de Saspoort en het water stroomt vervolgens via de Ezeldijksite, de Verversgrachtsite, de Demerstraat en de Kaai naar de Zichemsepoort.

Het hele traject in de binnenstad is ongeveer anderhalve kilometer lang.

 

In september 2012 gingen de werken van start.

Om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werd er voor een gefaseerde aanpak gekozen.

De 4 fases werden gespreid over een periode van 4 jaar.

Bekijk hier enkele foto's van het vernieuwde traject.

 

Op zondag 4 september 2016 werd de heropening van de Demer gevierd met een groot volksfeest.

 

Dit rapport van de VMM schetst het verleden van de Demer in Diest, de redenen om de rivier rond de stad te leiden, de redenen waarom de de waterloop in het centrum van Diest werd heropend, de gebruikte werkwijze en de baten voor de stad en de omgeving.


rapport vmm - pdf