Wespenverdelging

Als de lente in het land is, duiken er ieder jaar ook weer wespen op. Vervelend. Zeker als je met een wespennest zit in je tuin, vlakbij je terras. Wat doe je met een wespennest? De brandweer weet raad.

 

Wespen tonen zich vooral in de periode van nestverval (augustus en september) agressief.

 • Ligt het wespennest ver van menselijke activiteit? Laat het ongemoeid.
 • Vormt het nest wel een gevaar voor jou en je naasten? Dan moet het verwijderd worden. Zelf een wespennest verdelgen is een slecht idee. De brandweer doet dit voor jou.

Hoe aanvragen?

Je belt de brandweer. Je meldt duidelijk je naam, gemeente, straat en huisnummer en legt ook uit waar het wespennest zich precies bevindt. Vijf meter boven de grond, in de voorgevel, achteraan in de tuin, onder een houtstapel…?


Zo weet de brandweer perfect welk materiaal ze moeten voorzien om het wespennest te kunnen verwijderen. 

 • Algemeen Tel.: 013 38 03 50 (tijdens kantooruren)
 • Noodnummer: 013 31 35 00 (24u/24u)

Wat kost verwijdering wespennest?

De kostprijs van het verwijderen of verdelgen van een wespennest is vastgelegd in het retributiereglement en kost 61,47 euro.

 

Andere vragen?

Hoe onderscheid je een wesp van een bij of hommel?

Bijen en wespen zijn aan de hand van een aantal kenmerken goed te onderscheiden:

 • Wespen zijn geel-zwart of geel-bruin met de gekende wespentaille.
 • Bijen zijn pluizig, harig, bruin-zwart met een haardot op of achter de kop.
 • Hommels zijn dik, ronder en rondom behaard met een gestreept geel-oranje en soms wit lichaam.
 • Zweefvliegen hebben een andere vliegmethode.
 • Hoornaars zijn een stuk groter.

 

Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten: hun nesten mogen niet vernietigd worden. Het zijn nuttige en niet agressieve insecten. Zit je toch met zo'n nest? Contacteer dan een imker.

 

Hoe schadelijk is het bestrijdingsmiddel?

Bij het bestrijden van wespen, wordt de uitvliegopening van het nest bestuift met een bestrijdingsmiddel dat via het lijf en de poten van de wespen het nest wordt binnengebracht. Hierdoor sterven de larven en op korte termijn de wespen. Dit bestrijdingsmiddel is minder schadelijk voor de mens. Als je toch in aanraking komt met het product, verwittig je het antigifcentrum (070-24.52.45) en raadpleeg je een arts.


Anderzijds kan je door voorzichtigheid aan de dag te leggen onheil voorkomen.

 

Hoe een wespenverdelging voorbereiden?

Als de brandweer voor je deur staat om de wespennest te verwijderen, ben je beter goed voorbereid.


Neem volgende tips zeker in acht:

 

Vóór wespenbestrijding:

  • dek alle voeding en keukenspullen af
  • dek aquariums af
  • sluit deuren en ramen (indien de wespenbestrijding buiten gebeurt)

 

Tijdens wespenbestrijding:

  • rook, eet en drink niet in de buurt van de wespenverdelging
  • breng product niet in aanraking met ogen, mond en huid
  • houd product buiten bereik van kinderen

 

Na wespenbestrijding:

  • poets het behandelde oppervlak
  • was je handen
  • ventileer de ruimte(n)

Contact