Andere reglementen

De verschillende organen kunnen reglementen en verordeningen goedkeuren. De belastingen, retibuties en tariefreglementen vind je hier terug, andere reglementen die niet in dit rijtje thuis horen, kan je hieronder raadplegen.

 

Gemeenteraad

Titel Goedgekeurd op Gepubliceerd op
Terbeschikkingstelling telecommunicatiemiddelen aan mandatarissen 28/01/2019 6/02/2019
Terbeschikkingstelling telecommunicatiemiddelen aan personeelsleden 29/06/2020 1/07/2020
Het arbeidsreglement van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord 27/05/2019 15/07/2019
Het academiereglement van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord 27/05/2019 15/07/2019
Het reglement Cultuurraad Diest 27/05/2019 15/07/2019
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 17/06/2019 15/07/2019
Het reglement inzake het toekennen van eretitels aan mandatarissen, directeurs van een gemeenteschool en de decretale graden van de stad Diest 23/09/2019 26/09/2019
Het reglement voor het invoeren van Parkeer plus Zorg 23/09/2019 27/09/2019
Huurvoorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur behorend tot de gemeentelijke basisscholen 23/09/2019

10/10/2019

De beslissing omtrent de rechtspositieregeling stad en OCMW Diest
pdf bestandRechtspositieregeling stad (1.46 MB)

28/09/2020 1/10/2020
pdf bestandReglement ereburgerschap (162 kB) 25/11/2019 24/01/2020
pdf bestandReglement IBO t Kliekske (308 kB) 16/12/2019 19/12/2019
pdf bestandReglement cameratoezicht op een niet-besloten plaats (openbaar domein) op het grondgebied van Diest (164 kB) 16/12/2019 19/12/2019
pdf bestandReglement premiestelsel inbraakbeveiliging particuliere woningen_2020.pdf (111 kB) 17/02/2020 24/02/2020
pdf bestandTijdelijk reglement telewerk.pdf (217 kB) 29/06/2020 1/07/2020
pdf bestandPolitiereglement houdende handhaving van de openbare orde op het provinciaal domein Halve Maan .pdf (514 kB) 28/09/2020 30/09/2020
pdf bestandReglement_inzake_beperken_geldigheidsduur_conformiteitsattest.pdf (163 kB) 28/09/2020

05/01/2021

pdf bestandInternetreglement_Bilbiotheek.pdf (143 kB) 23/11/2020 

05/01/2021

pdf bestandDienstreglement_Bibliotheek.pdf (171 kB) 23/11/2020 05/01/2021
pdf bestandE-reader_reglement_Bibliotheek.pdf (154 kB) 23/11/2020 05/01/2021
pdf bestandReglement_cultuurcheques.pdf (134 kB) 14/12/2020 05/01/2021
pdf bestandAanpassing_prijssubsidiereglement_2020_AGBCC.pdf (155 kB) 14/12/2020 05/01/2021
pdf bestandAanpassing_prijssubsidiereglement_2021_AGBCC.pdf (166 kB) 14/12/2020 05/01/2021

 

College van burgemeester en schepenen

Titel Goedgekeurd op Gepubliceerd op
Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 28/01/2019 6/02/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-gebiedsdekkende maatregel afbakening zone 50-omgeving N127 1/07/2019 15/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer aanpassen parkeren op de Grote Markt 1/07/2019 15/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- gebiedsdekkende maatregel: blauwe zone Vervoortplaats en omgeving 1/07/2019 15/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- gebiedsdekkende maatregel: blauwe zone Turnhoutsebaan 22/07/2019 23/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Turnhoutsebaan deel tussen R26 (viaduct) en R26 (Citadellaan) 12/08/2019 13/08/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer in de Michel Theysstraat 19/08/2019 22/08/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- Refugiestraat 19/08/2019 22/08/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- blauwe zone Bevrijdingsstraat 7/10/2019 10/10/2019

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: gebiedsdekkende maatregelen Groenstraat, Lazarijstraat, Turnhoutsebaan, Spoorwegstraat

27/01/2020 31/01/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Omer Vanaudenhovelaan (blauwe zone Parking thv Leesthof).pdf (68 kB) 23/03/2020 24/03/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Schoenmakersstraat.pdf (55 kB) 20/04/2020 21/04/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-invoeren van enkele rijrichting Vervoort-Wijngaardstraat.pdf (56 kB) 29/06/2020 01/07/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-invoeren van erf op de Grote Markt.pdf (88 kB) 04/06/2020 04/06/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Reppelsebaan.pdf (61 kB) 10/08/2020 11/08/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-invoeren van enkele rijrichting Vervoort-Wijngaardstraat (47 kB) 24/08/2020 25/08/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- gebiedsdekkende maatregelen Diest centrum (fietszone).pdf (61 kB) 07/09/2020

09/09/2020

pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Zelemseweg.pdf (93 kB) 12/10/2020 14/10/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over he wegverkeer-Steineweg-invoeren van fietsstraat.pdf (55 kB) 30/11/2020 01/12/2020

Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Vast bureau

Titel Goedgekeurd op Gepubliceerd op
Huishoudelijk reglement van het vast bureau 28/01/2019 6/02/2019

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten